Skip to main content

Een einde aan de nachtvluchten, een verbod op korteafstandsvluchten, een vermindering van het vliegtuiglawaai overdag en op de meest gevoelige momenten (ochtenden, avonden, weekends en feestdagen) en een globaal geluidsplafond (per periode en over het hele jaar) zijn allemaal eisen die aan de Brusselse regering werden gericht en die door haar worden gesteund. Ontwerpteksten in die zin werden door minister Gilkinet op de federale regeringstafel gelegd. De Vlaamse regering van haar kant moet zeer binnenkort een beslissing nemen over de voorwaarden van de milieuvergunning van de luchthaven Brussel-Nationaal. Het is een sleutelinstrument om de exploitatie ervan beter te reguleren. Enkele uren voor de ‘Mars naar Brussels Airport’ roept Brussels minister van Gezondheid en Leefmilieu Alain Maron alle partijen in de federale regering en de Vlaamse regering op om de uitdagingen aan te gaan, zowel op het vlak van de levenskwaliteit en de gezondheid van de overvlogen inwoners als op het vlak van het leefmilieu.

 Er is intens luchtverkeer boven Brussel en de rand, en het verstoort het welzijn, de nachtrust en de gezondheid van zeer veel mensen. Er moet veel beter rekening worden gehouden met het recht op een gezonde omgeving voor alle omwonenden. De enorme gezondheids- en sociale kosten, die worden geschat op ruim een ​​miljard euro[1], als gevolg van de huidige exploitatieomstandigheden van de luchthaven, zijn niet langer aanvaardbaar.

 Minister Maron: “De voorstellen van minister Gilkinet aan de federale regering zijn een stap in de goede richting. Ze zijn gunstig voor iedereen die door de overlast wordt getroffen, of het nu inwoners van Brussel, Vlaanderen of Wallonië zijn. Elke partij in de federale regering moet nu ook haar verantwoordelijkheden nemen door de voorgestelde maatregelen goed te keuren. De Vlaamse regering van haar kant zal binnenkort de voorwaarden vastleggen voor de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven. Het is een krachtig instrument, waarmee ze de verantwoordelijkheid heeft om de exploitatie van de luchthaven beter te reguleren om de omwonenden en het leefmilieu beter te beschermen. De gezondheid van alle omwonenden – meer dan een miljoen Belgen wordt getroffen door deze overlast – staat op het spel. Het is tijd dat iedereen woorden in daden omzet.”

“De rechtbanken hebben ons al meermaals in het gelijk gesteld[2], samen met de Brusselse verenigingen en gemeenten. Ik zal op alle fronten – juridisch, politiek en administratief – blijven vechten voor de bescherming van de gezondheid van de omwonenden. Met de Brusselse regering zitten wij ook aan tafel voor elk constructief overleg. Of het nu gaat om het overlegplatform georganiseerd door minister Gilkinet of de werkgroepen tussen de gewesten en de federale overheid, die op regelmatige basis plaatsvinden. We hebben ook de eisen van de Brusselse regering voor de toekomstige vergunning van de luchthaven meegedeeld aan de Vlaamse regering. Het allerbelangrijkste is om de gezondheid van de Brusselaars en alle betrokken omwonenden te beschermen”, besluit Alain Maron.

[1] https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/meer-dan-1-miljard-euro-gezondheidsschade-door-vliegtuiglawaai-zaventem

[2] https://maron-trachte.brussels/nl/2023/06/14/vliegverkeer-boven-brussel-het-gerecht-geeft-het-brussels-gewest-gelijk/