Skip to main content

Samen met de Brusselse gemeenten en verenigingen die worden getroffen door het overvliegen van Brussel, heeft het Gewest besloten dat het essentieel is om opnieuw naar de rechtbank te stappen om een verhoging van de dwangsommen en hun plafond te eisen, evenals de uitvoering van de aanbevelingen van de effectenstudie. Het eerste deel van het vonnis werd op 13 juni 2023 uitgesproken. En opnieuw heeft het gerecht het Gewest en alle overvlogen Brusselaars in het gelijk gesteld. Een woordje uitleg.

 

“Het overvliegen van de Brusselse bevolking is intens en verstoort het welzijn, de slaap en de gezondheid van de Brusselaars. Het evenwicht tussen het recht van alle omwonenden op een gezond leefmilieu en de economische activiteit van de luchthaven weegt te zwaar door in het voordeel van de economie. We kunnen niet tolereren dat de enorme sociale en gezondheidskosten van meer dan twee miljard euro per jaar die die economische activiteit met zich meebrengt, blijven zoals ze momenteel zijn”, benadrukt Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Leefmilieu.

 

In 2020 verkreeg de Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron, een uitspraak van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat er een nieuwe kwaliteitsvolle effectenstudie moest worden uitgevoerd.

Zo leverde Envisa op 1 juni 2022 een nieuwe studie af, die weliswaar voor verbetering vatbaar was, waarin concrete scenario’s werden voorgesteld om de situatie voor de omwonenden te verbeteren.

 

Parallel met die studie veroordeelde de rechtbank de Belgische Staat tot het betalen van dwangsommen van 10.000 euro voor elke aanzienlijke overschrijding ten opzichte van 2017 van het Brusselse besluit inzake vliegtuiglawaai voor de Kanaalroute, de Ringroute en landingen op baan 01 tijdens de nacht (23.00 – 07.00 uur).

Eind 2022 moest minister Maron vaststellen dat, hoewel de federale regering maatregelen had aangekondigd om de situatie te verbeteren, de situatie in de praktijk niet was verbeterd, aangezien het plafond voor de dwangsommen op een van de routes was bereikt. Samen met de Brusselse gemeenten en verenigingen achtte het Gewest het dan ook noodzakelijk om zich opnieuw tot de rechtbank te wenden om een verhoging van de dwangsommen en hun plafond te eisen, evenals de uitvoering van de aanbevelingen van de effectenstudie, om zo tot een echte verbetering en een effectieve vermindering van de overlast te komen.

 

Het eerste deel van het vonnis werd op 13 juni 2023 uitgesproken. En opnieuw heeft het gerecht het Gewest en de overvlogen Brusselaars in het gelijk gesteld!

 

Ten eerste zijn de geluidsniveaumeters en meetmethoden van Leefmilieu Brussel gevalideerd.

Dat is een grote overwinning voor het Gewest en vooral voor Leefmilieu Brussel, die aan iedereen bewijst, voor zover dat nog nodig was, hoe ernstig Leefmilieu Brussel het luchtruim boven Brussel bewaakt en beschermt.

 

Ten tweede bevestigt het vonnis de initiële Brusselse eisen:

  1. Een verbod op het gebruik van de Ringroute, de Kanaalroute en landingsbaan 01 als die in de periode van 23.00 tot 07.00 uur een toename van het aantal inbreuken ten opzichte van 2017 genereren.
  2. Aan dat verbod zijn dwangsommen verbonden en zoals het Gewest heeft gevraagd, zijn die verhoogd van 10.000 euro naar 12.000 euro per significante inbreuk (meer dan 5 dB) ten opzichte van 2017, en de maximale dwangsommen zijn verhoogd van vijf miljoen euro naar zeven miljoen euro per route.

 

De rechter heeft namelijk geoordeeld dat het noodzakelijk was om de dwangsommen te verhogen, aangezien de op 10.000 euro vastgestelde dwangsommen in de huidige omstandigheden niet volstonden om de Belgische Staat ertoe aan te zetten de opgelegde verboden na te leven.

 

Het vonnis ten gronde, d.w.z. de uitvoering van de scenario’s die werden voorgesteld in de effectenstudie van Envisa om de hinder rond de nationale luchthaven te verminderen, is vastgelegd voor begin 2025.

 

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Leefmilieu: “Helaas zal het juridische proces lang duren, maar ik zal blijven vechten om de gezondheid van de Brusselaars te beschermen op alle andere fronten – politiek, administratief en juridisch. Daarbij denk ik aan het overlegplatform dat minister Gilkinet heeft georganiseerd, de werkgroepen die hij heeft opgericht tussen de gewesten en de federale overheid, die op regelmatige basis worden voortgezet, en de omgevingsvergunning die het Vlaams Gewest in de komende maanden zal afleveren. Het belangrijkste is om de gezondheid van de Brusselaars te beschermen.”