Skip to main content

In het licht van de stijgende energiekosten zet de Brusselse regering al haar economische instrumenten in om ondernemingen, en in het bijzonder zelfstandigen en kleine ondernemingen, te helpen de crisis door te komen en hun energietransitie te versnellen. In dat kader lanceert finance&invest.brussels, op initiatief van Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie, vanaf donderdag 20 oktober de ‘Energy&Reno’-lening, via haar dochtermaatschappij Brusoc. Dat nieuwe financiële product is bedoeld om kleine ondernemingen te helpen hun energieverbruik te verminderen. Het maakt deel uit van het RENOLUTION-programma.

Meer bepaald moet de ‘Energy&Reno’-lening die ondernemingen in staat stellen te investeren in efficiënt, duurzaam en zuinig materiaal en bijgevolg de energiekosten en de CO2-uitstoot te verminderen. De lening is met name gericht op: isolatiewerkzaamheden (dak, buitenmuren, vloer, hoogrendementsbeglazing), fotovoltaïsche systemen, verwarmingssystemen (warmtepomp, zonneboiler …), temperatuurregeling, enzovoort.

Deze lening zonder waarborg, tegen een voordeeltarief van 2%, dekt bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro en heeft een looptijd van maximaal 7 jaar. Een aflossingsvrije periode (waarbij alleen de interesten worden betaald) van maximaal 24 maanden kan worden toegestaan. Deze lening kan worden gebruikt voor materiële investeringen, maar ook om de cashflowbehoeften tijdens de werkzaamheden te dekken. Ze kan tot 100% van de financieringsbehoefte dekken. Daarnaast kunnen ook investeringen die werden gedaan vanaf juli 2022 in aanmerking worden genomen.

Deze regeling maakt deel uit van het uitgebreide RENOLUTION-programma dat tot doel heeft zoveel mogelijk gebouwen te renoveren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ‘Energy&Reno’-lening is in die zin een aanvulling op de RENOLUTION-premies die in Brussel toegankelijk zijn voor zowel particulieren als ondernemingen.

Alle informatie is beschikbaar op de website van finance&invest.brussels en 1819.brussels.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “De maatregelen die de Brusselse regering in reactie op de crisis heeft genomen, zijn bedoeld om ondernemingen te beschermen en hun energietransitie te versnellen. Deze nieuwe lening met zeer aantrekkelijke voorwaarden is een van de maatregelen om hun energieverbruik te verminderen. Er zijn ook andere steunregelingen voorzien, waaronder premies om een deel van de extra kosten van de energiefactuur te dekken.”

« In de huidige context is het volgens ons van essentieel belang om een geschikt financieringsinstrument te creëren voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die hun energiekosten in de hand willen houden om zo hun facturen te verminderen. De lening Energy&Reno zal dus bijdragen tot een efficiënte energietransitie van hun onderneming en tegelijk hun rendabiliteit op lange termijn verbeteren” aldus Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels