Skip to main content

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse regering in derde lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit ter ondersteuning van de ondernemingen in de context van de Covid-19-crisis.

Het eerst besluit betreft herstelsteun die bestemd is voor de zwaarst getroffen ondernemingen in diverse sectoren: restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, discotheken, evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer.

Het tweede besluit betreft steun aan ondernemingen uit de toeristische logiessector.

In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

  1. Relancepremie, voor een budget van 45 miljoen euro

Deze premie wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en zal vanaf maandag 25 oktober toegankelijk zijn op www.premiecovid.brussels

Deze nieuwe steunmaatregel is bedoeld om:

  • De cultuur- en evenementensector te blijven steunen;
  • Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden, enz.).

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Afhankelijk van de sector gelden verschillende bepalingen en bedragen:

a. Recasector en zijn toeleveranciers (NACE-codes in de bijlage)

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‘witte kassa’ moeten beschikken.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot tekort aan bezoekers te kampen hebben.

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer
Minder dan 0,5 7.000 euro 12.000 euro
Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro
Van 10 tot minder dan 20 13.000 euro 20.000 euro
20 en meer 17.000 euro 26.000 euro

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

b. Discotheken (NACE-code 56.302)

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die overeenstemt met de activiteit van discotheek.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

 

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer
Minder dan 0,5 7.000 euro 11.000 euro 13.000 euro
0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro 17.000 euro
Van 10 tot minder dan 20 11.000 euro 17.000 euro 20.000 euro
20 of meer 13.000 euro 25.000 euro 27.000 euro

 

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

c. Evenementen-, cultuur-, sport-, toeristische- en personenvervoer- sector (NACE-codes in de bijlage)

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

 

Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer
Minder dan 0,5 7.000 euro 11.000 euro 13.000 euro
0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro 17.000 euro
Van 10 tot minder dan 20 11.000 euro 17.000 euro 20.000 euro
20 of meer 13.000 euro 25.000 euro 27.000 euro

 

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

  1. Toeristische-logiespremie, voor een budget van 16 miljoen euro

Deze premie wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid en zal vanaf woensdag 27 oktober toegankelijk zijn op www.premiecovid.brussels

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar staat open voor de hele toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie).

Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer.

Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping.

Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid.

Voor vragen over deze twee premies kunnen bedrijven contact opnemen met 1819: www.1819.brussels