Skip to main content

De voorbije dagen stond de testcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder spanning, met name vanwege het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers. Daarom heeft minister van Gezondheid Alain Maron gevraagd het aanbod aan te passen aan de behoeften, met als doel te zorgen voor een voldoende aanbod in de buurt voor alle personen die een test nodig hebben en om ziekenhuizen en huisartsen te ontlasten van patiënten met een laag risico, in het bijzonder toeristen die naar het buitenland willen vertrekken.

De totale wekelijkse testcapaciteit van het Gewest, berekend in aantal openingsuren, wordt verhoogd van 255 uur tot 430 uur. Dit is een stijging van 69%. Speciale aandacht wordt besteed aan de weekenden. Deze verhoging geldt vanaf vrijdag 31 juli om 14 uur (CHU Saint-Pierre) en dit weekend (Synlab). Andere openingen en uitbreidingen van de openingstijden worden nog besproken.

Nauwkeurige informatie is bij dit persbericht gevoegd en zal regelmatig worden aangepast aan de veranderende situatie. De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV), die deze capaciteitsverhoging mogelijk hebben gemaakt, volgen de evolutie van de situatie van uur tot uur.

Vanwege de heropflakkering van het virus, naast de noodzakelijke naleving van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad door iedereen (bubbel van 5 personen, fysieke afstand, handhygiëne en het dragen van maskers), dringt minister Maron erop aan dat:

  • iedereen die symptomen vertoont, zichzelf onmiddellijk in quarantaine plaatst en zijn of haar huisarts belt;
  • iedereen die een positieve COVID-19-test heeft afgelegd, de oproep van het callcenter beantwoordt (02 214 19 19) en onmiddellijk in quarantaine gaat.

“De naleving van de quarantaine is van fundamenteel belang om de verspreiding van de epidemie te controleren en in te perken. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het niet besmetten van anderen”, besluit Alain Maron.

📎 PCR – Symptomatische patiënten
📎 PCR – Vertrek op reis/ asymptomatische persoon

Meer info?
Pascal Devos
0478.34.23.77