Skip to main content

Eind 2022 werd het braakliggende terrein aan het Weststation in Molenbeek geopend voor het publiek. De buurtbewoners van deze bijzonder dichtbevolkte wijk kregen een nieuwe, evoluerende groene ruimte aangeboden. Het definitieve park van 3 hectare zal in 2026 klaar zijn. Het wordt ontworpen in samenwerking met de buurtbewoners, die ook worden uitgenodigd om namen voor te stellen voor het toekomstige park.

 

Op initiatief van Alain Maron, minister van Leefmilieu en Participatieve Democratie, lanceert Leefmilieu Brussel een participatieproces om de naam te kiezen van het toekomstige park dat in de buurt van het Weststation zal worden ingericht. Die naam zou bijvoorbeeld geïnspireerd kunnen zijn op een aspect van de plaats (geschiedenis, flora, fauna, enz.) of de aandacht kunnen vestigen op een Brusselse persoonlijkheid, bij voorkeur een vrouw. Vandaag verwijst slechts 7,38% van de aan personen gewijde straatnamen in de hoofdstad naar vrouwen.[2]

 

Concreet kunnen parkgebruikers tot 30 augustus hun ideeën indienen in de daarvoor bestemde doos in het gloednieuwe paviljoen. Tijdens de filmvoorstellingen ‘PleinOPENair’ op 14 en 15 juli zal er ook een brede oproep voor ideeën plaatsvinden. Uit de ideeën die Toestand, de vereniging die het paviljoen en de tijdelijke bezetting van de site beheert, in de zomer heeft verzameld, zal vervolgens een eerste selectie worden gemaakt. De uiteindelijke keuze zal worden gemaakt tijdens het feest in het park op zaterdag 23 september. Voor die gelegenheid zal een ludiek systeem worden opgezet om het stemmen voor iedereen toegankelijk te maken.

 

Parallel aan dat participatieproces wordt de tijdelijke bezetting verder ontwikkeld. In april werden de deuren van een demonteerbaar, modulair paviljoen geopend. Het is gebouwd met hergebruikte materialen en er wordt een overdekte ruimte geboden met sanitaire voorzieningen voor het organiseren van verschillende activiteiten (sport, ontspanning, lokale initiatieven …). Het meeste sanitair en de verlichting komt bijvoorbeeld uit Molenbeekse kringloopwinkels. Het paviljoen zal worden gedemonteerd wanneer de werkzaamheden voor de herinrichting van het park beginnen. De constructie op basis van een regelmatige structuur maakt het echter gemakkelijk om ze op een andere site weer op te bouwen en de grootte ervan aan te passen, eventueel door een of meer modules te verwijderen.

 

Alain Maron, Brussels minister voor Leefmilieu en Participatieve Democratie: ‘We gaan dit park ontwerpen met en voor de buurtbewoners, op basis van hun behoeften, gebruik en wensen. De lancering van deze tijdelijke bezetting was essentieel om een ruimte te bieden om op adem te komen in deze bijzonder dichtbevolkte wijk van Molenbeek, maar het is ook een ontmoetingsplaats om het toekomstige park te bespreken. En plannen maken voor de toekomst houdt in dat we een naam moeten kiezen voor deze nieuwe plaats die we samen creëren. Ik kijk al uit naar september om deze plaats te ontdekken!’

 

De openingstijden van de site zijn voor de zomer uitgebreid. De site is voortaan toegankelijk van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 19.30 uur. De ingang is via de Alphonse Vandenpeereboomstraat. De tijdelijke bezetting en de inrichting van het toekomstige park worden gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, in het kader van het Stadsvernieuwingscontract ‘Weststation’ en het RPA ‘Weststation’, in samenwerking met citydev.brussels, urban.brussels, de NMBS, Infrabel en de gemeente Molenbeek, die een belangrijke schakel vormt met de buurtbewoners.

 

Catherine Moureaux, de burgemeester van de gemeente Molenbeek: ‘Het park is een prachtig én noodzakelijk antwoord op de nood aan meer openbare, groene ruimte in de wijk rond het Weststation en Beekkant. Na jaren aandringen bij de NMBS en het Brussels Gewest om deze site publiek toegankelijk te maken, zijn we verheugd dat dit eindelijk gelukt is. We kijken uit naar de toekomstige inrichting van dit park en zijn erg tevreden dat de buurtbewoners daarbij heel wat inspraak krijgen, te beginnen met de keuze van zijn naam.’

 

‘Dit park is een mooi voorbeeld van de stedelijke herwaardering in ons gewest. Het gaat hier om de blikvanger van het stadsvernieuwingscontract “Weststation”. Dankzij de aanleg van het park en de tijdelijke invulling die deze locatie krijgt, ontstaat er een nieuwe plek waar de bewoners van de omliggende wijken elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontspannen en hun vrije tijd kunnen doorbrengen. En hoe kunnen we er beter voor zorgen dat die mensen zich deze plaats definitief eigen maken dan door hen de mogelijkheid te bieden om de naam van het park te kiezen? Dat is precies het opzet van het inspraakmoment dat deze zomer zal plaatsvinden. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!”, aldus minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing.

 

[2] Zie: https://equalstreetnames.brussels/nl/index.html#11.27/50.8389/4.363