Skip to main content

Op 14 mei jongstleden heeft de Brusselse Regering de toekenning van een premie aan de Brusselse culturele en creatieve sector goedgekeurd. Vandaag hebben de Brusselse ministers in eerste lezing overeenstemming bereikt over een volmachtbesluit waardoor deze premie van 2.000 euro geconcretiseerd kan worden.

Cultuur is belangrijk voor de dynamiek van een stad. In het Brussels Gewest is er overigens cultuur in overvloed, wat tot talrijke voordelen leidt, zowel op sociaal als op economisch vlak. Cultuur draagt eveneens bij aan de internationale reputatie van Brussel en aan de verbetering van onze levenskwaliteit. Cultuur verbindt ons via musea, theaters, danszalen en openbare bibliotheken. Heden is de culturele en creatieve sector een van de sectoren die het zwaarst getroffen werden door de gezondheidscrisis Covid-19.

Om dit volledige onderdeel van de Brusselse activiteiten te ondersteunen, heeft de Brusselse Regering de voorwaarden voor de toekenning van de premie ter waarde van 2.000 euro bekrachtigd.

Aldus zal de premie toegankelijk zijn voor de structuren uit de Brusselse culturele en creatieve sector die georganiseerd zijn als ondernemingen zonder winstoogmerk. Ze zullen moeten beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied, maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden.

De organisaties mogen vóór maart 2020 overigens geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart. En de premie zal niet gecumuleerd kunnen worden met andere steun die door een ander machtsniveau werd toegekend. De premie is eenmalig en zal worden uitgekeerd op uitdrukkelijk verzoek van de organisatie aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.

In het Brussels Gewest zouden 952 organisaties recht hebben op de premie voor een bedrag van 1,9 miljoen euro.

“Cultuur is een essentieel onderdeel van een dynamische samenleving. Cultuur zorgt voor grote economische activiteit en talrijke jobs. Deze sector is echter zeer zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Deze premie van 2.000 euro geeft dus wat ademruimte aan de Brusselse culturele en creatieve sector die op een sterk signaal van de politici wachtte. Volgende stap: financiële steun voor de werknemers”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

« De Brusselse regering heeft het engagement uitgesproken om de structuren van de culturele en creatieve sector te steunen. En dat doen we ook. Deze sector draagt op evidente wijze bij tot het menselijk welzijn van de Brusselaars en meer dan ooit hebben we vandaag behoefte aan cultuur om deze crisis te boven te komen. Door te voorzien in de financiële overleving van de organisaties waarborgen wij de culturele diversiteit en dynamiek van ons Gewest » stelt Rudi Vervoort, Brusselse minister-president.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Nu de coronaregels weer versoepeld worden, helpen we met deze cultuurpremie een van onze meest getroffen sectoren in Brussel een nieuwe start te geven. Ons cultuurleven is immers voor al onze inwoners een onmisbaar deel van onze stad, met positieve effecten op andere sectoren als toerisme of horeca.”

“Deze steun komt bovenop de reeds door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaalde premies, die met name bestemd waren voor ondernemingen die actief zijn in de culturele en recreatieve sector. Deze steun is belangrijk omdat deze specifiek gericht is op de non-profitsector  in de culturele wereld. Cultuur ondersteunen betekent het ondersteunen van alle vrouwen en mannen die leven om ons te laten dromen, ons te vermaken alsook ons aan het denken te zetten. Alles wat de samenleving nodig heeft en de komende maanden nodig zal hebben”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“De cultuursector bezorgt onze stad een smoel waar ze tot ver in het buitenland jaloers op zijn. Dat moeten we blijven honoreren. Deze crisis treft de sector genadeloos hard. Deze premie voor organisaties is dan ook nog maar een deel van het volledige pakket steunmaatregelen dat we voorzien, daarbij schenken we prioritair aandacht aan de organisaties en cultuurwerkers in de meest precaire posities. Ook op lange termijn kunnen ze op onze steun rekenen. We willen ervoor zorgen dat de cultuursector opnieuw aan de slag kan en floreert zoals nooit tevoren,” vertelt Pascal Smet, staatssecretaris voor Erfgoed.

Meer info?
Nicolas Roelens
0485 89 83 95