Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 7 mei 2020 beslist om een bedrag van 30 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning van OCMW’s om het hoofd te bieden aan de sociale en gezondheidsgevolgen van de COVID-19-crisis.

Na overleg met de Federatie van OCMW’s, heeft Minister van Welzijn, Alain Maron, recent de voorwaarden voor de toekenning van dit bedrag aan OCMW’s vastgesteld. Deze toekenningsvoorwaarden werden gisteren goedgekeurd door de Brusselse regering (GGC).

Een eerste deel (18 miljoen) zal worden toegekend om de extra aanvragen in verband met de crisis te kunnen verwerken. Het toegekende bedrag is afhankelijk van de gewogen criteria die gebaseerd zijn op de kenmerken van elke gemeentelijke entiteit, zoals de bevolkingsgroei en -dichtheid, het aantal leerlingen, werklozen en uitkeringsgerechtigden, het armoederisico, het aantal plaatsen in de kinderopvang, de oppervlakte en de opbrengst van de roerende voorheffing en de personenbelasting.

Het tweede deel (12 miljoen) zal worden toegekend om beter het hoofd te kunnen bieden aan situaties van sociale kwetsbaarheid die door de crisis zijn verergerd, via onder meer energiebegeleiding, huisvestingssteun (preventie en begeleiding), schuldbemiddeling, voedselhulp (S-tickets, sociale restaurants en kruideniers), sociale coördinatie (in verband met lokale welzijns- en gezondheidsplannen) en steun voor eenoudergezinnen (vrouwen). Voor deze subsidies zal een overeenkomst worden gesloten met elk OCMW.

Voor Alain Maron, Brussels Minister van Welzijn, “zou dit aanzienlijk bedrag dat door de Brusselse regering wordt vrijgemaakt, het mogelijk moeten maken om betere hulp en begeleiding te bieden aan personen die te maken hebben met sociale en gezondheidsproblemen, die elkaar vaak overlappen, en waarvan het aantal helaas is toegenomen als gevolg van de COVID-crisis. In onze strijd om de sociale en gezondheidsverschillen in Brussel te verminderen, moeten we meer dan ooit al onze krachten bundelen”.

Meer info?
Pascal Devos
0478/34.23.77