Skip to main content

De Energiepremies 2021, dat is:

  • een dekking van de isolatiefactuur tot 70%; 
  • een bonus voor wie een volledige renovatie of een voorafgaande audit uitvoert;
  • steun voor wie van stookolie wil afstappen;
  • gepersonaliseerde begeleiding voor elke bouwheer.

De Brusselse regering heeft van haar Renovatiestrategie een prioriteit gemaakt voor het klimaat en het herstel. Na een aanzienlijke verhoging van de budgetten voor de Energiepremies voor 2021 (26 miljoen euro in 2020, vervolgens 30 miljoen euro voor 2021 en 18 miljoen euro in 2019) en de middelen die worden toegekend aan instellingen die de Brusselaars begeleiden bij hun renovatieprojecten, heeft de Brusselse regering het programma van de Energiepremies voor 2021 goedgekeurd. Nieuwe accenten vertalen de lancering van de Renovatiestrategie.

Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie: “De Brusselaars ondersteunen bij hun renovatieprojecten, van ontwerp tot financiering, betekent hun toegang geven tot een beter comfort en hun rekeningen verlagen, en tegelijkertijd het lokale herstel ondersteunen en werken aan het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.” Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich er immers toe verbonden om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40% te verminderen. De Brusselse gebouwen (woningen en kantoren) zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van het energieverbruik in Brussel en 60% van de directe uitstoot van broeikasgassen.

Brusselaars, nu is het aan u!

Alle Brusselaars en alle soorten gebouwen komen in aanmerking voor premies: eigenaars, mede-eigenaars, verhuurders, huurders; huis, appartement, school, universiteit, onderneming, atelier, rusthuis, enzovoort: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt iedereen gepersonaliseerde begeleiding en aanzienlijke financiële steun.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de administratieve procedure van de Energiepremies van Leefmilieu Brussel helemaal niet log: bij een volledig aanvraagdossier volgt het positieve of negatieve antwoord binnen 10 tot 20 werkdagen.

Om het herstel te ondersteunen en de isolatiewerkzaamheden te versnellen, is sinds september 2020 en tot 30 september 2021 een extra bonus ingevoerd: deze is vooral gericht op burgers met een bescheiden inkomen, collectieve infrastructuren (rusthuizen, scholen, sportcentra, enzovoort) en mede-eigenaars (bekend als ‘categorie C’). Voor deze categorieën zal Leefmilieu Brussel tot 70 % van de factuur voor de werkzaamheden terugbetalen.

“Om alle sectoren aan te moedigen bij te dragen aan de klimaattransitie en energiebesparingen te realiseren, breiden we deze categorie van begunstigden van de hoogste premies uit naar nieuwe sectoren”, zegt Alain Maron. Het gaat om jeugdhulpdiensten met verblijfsaccommodatie, welzijnsdiensten zonder verblijfsaccommodatie en opleidingsdiensten voor volwassenen. “De belangrijkste aandacht en steun gaan uit naar de Brusselaars met een bescheiden inkomen. De premie en de begeleiding moeten in de eerste plaats dienen ter ondersteuning van degenen voor wie een ketel die kapotgaat of in een energiezeef leven, het risico op kansarmoede of gezondheidsproblemen vergroot. De evolutie van de Energiepremies moet bijdragen tot een rechtvaardige transitie”, zegt Alain Maron.

De Renovatiestrategie richt zich op volledige renovaties

Volledige renovaties zijn efficiënter en goedkoper. Het Gewest zal ook zijn klimaatdoelstellingen sneller halen. Zoals voorzien in haar Renovatiestrategie voert de regering daarom een specifieke bonus (van 10 tot 20%) in voor elke aanvrager die ten minste drie verschillende soorten werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld: isolatie van het dak, van de gevel en plaatsing van superisolerende beglazing.

Om bouwheren te helpen bij het identificeren van de renovatieprioriteiten, wordt ook een bonus van 25% ingevoerd voor de premie voor een audit.

Brussel bereidt de afstap van stookolie voor

Dit is vastgelegd in het Klimaatplan. Brussel wil vanaf 2025 de installatie van nieuwe stookolieketels verbieden. Daarom voert de regering vanaf 2021 een specifieke premie in om de Brusselaars in deze transitie te ondersteunen. Deze premie is bedoeld om de ontmanteling van bestaande verwarmingsinstallaties op stookolie te ondersteunen. De premies voor de financiering van nieuwe hoogwaardige verwarmingsinstallaties blijven behouden.

Elke bouwheer moet een aangepaste begeleiding vinden

Naast financiële steun is het ook belangrijk om de Brusselaars die hun gebouw willen renoveren te begeleiden, vanaf hun eerste reflecties tot de financieringsaanvraag. Dit betreft zowel privépersonen als professionals en de regering wil via haar Renovatiestrategie de bestaande begeleidingsdiensten voor elk type bouwheer stapsgewijs aanvullen en versterken.

Vanaf 2021 zal de regering dus de budgetten voor de actoren die zowel privépersonen als professionals begeleiden, aanzienlijk verhogen.

Ter herinnering:

Bent u een privépersoon?
Richt u gratis tot Homegrade.brussels of een van de verenigingen van Netwerk Wonen (http://www.netwerkwonen.be/)

Bent u een professional?
Richt u gratis tot de Facilitator Duurzame Gebouwen (https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen)

Alain Maron: “Deze begeleiding is een belangrijk onderdeel van onze strategie voor de renovatie van de gebouwen in Brussel. Vanaf 2021 zal de gratis dienstverlening van het Gewest en zijn partners worden versterkt, zodat iedereen die overweegt zijn gebouw in Brussel te isoleren, het nodige advies en de nodige financiële steun zal krijgen om zijn project te realiseren. Door de renovatieprojecten te versnellen, verbeteren we de kwaliteit en het comfort van de Brusselse gebouwen, ondersteunen we de bouwsector en werken we samen aan het klimaat.”

 

Perscontact

Nicholas Elles
Woordvoerder van Alain Maron

0470 93 67 39