Skip to main content

Op 13 april wordt een communicatiecampagne opgestart om het grote publiek bewust te maken van partnergeweld in deze lockdownperiode. Deze campagne komt er op initiatief van de taskforce inzake intrafamiliaal en partnergeweld die werd opgericht door de ministers Bénédicte Linard, Christie Morreale, Nawal Ben Hamou en Barbara Trachte.

Tot en met 31 mei wordt er via televisie, radio en sociale netwerken een campagne gevoerd met de slogan “partnergeweld is nooit gerechtvaardigd”. De bedoeling is om de aandacht te vestigen op de bestaande oplossingen en hulpverleningskanalen in deze afzonderingsperiode, en om de hulplijnen 1712 en 0800-30 030 (FR) voor vragen over geweld meer bekendheid te geven.

De bedoeling van de taskforce die eind maart werd opgericht door de Franse Gemeenschap, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de COCOF, is om in samenwerking met de mensen op het terrein de maatregelen en inspanningen op het vlak van familiaal en partnergeweld te coördineren, en om overkoepelende en gecoördineerde antwoorden te bieden.

Zo werd de capaciteit van de telefonische hulplijn versterkt om de toename van het aantal oproepen, dat sinds de coronacrisis bijna verdrievoudigd is, het hoofd te kunnen bieden. De beschikbare uren van de chatdienst (die gemakkelijker toegankelijk is voor slachtoffers) zijn ook sterk uitgebreid.

De capaciteit van de noodopvang voor slachtoffers werd ook verhoogd in Wallonië en Brussel.

In Brussel stelde de COCOF onlangs een hotel ter beschikking dat volledig bestemd is voor de opvang van vrouwen – met of zonder kinderen – die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.  Dankzij een partnerschap met de verenigingssector krijgen vrouwen daar ook psychosociale opvang, die in dit soort situaties essentieel is.

Wallonië heeft uitzonderlijk een budget van een miljoen euro uitgetrokken om alternatieve opvangmogelijkheden aan te bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals aan vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal of partnergeweld. Zo konden dankzij partnerschappen met de provincies en de OCMW’s ongebruikte opvangplaatsen ter beschikking worden gesteld tijdens deze crisisperiode, en hebben bepaalde opvangtehuizen hotelkamers gehuurd.

De campagne moet de bevolking ook sensibiliseren om iedereen bijzonder alert te maken voor eventueel intrafamiliaal of partnergeweld bij familieleden, vrienden en buren in deze lockdownperiode.

De campagne, die ook in het Nederlands zal worden gevoerd via Bruzz, moet zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor doven en slechthorenden.

Bénédicte LINARD,
Minister van Kinderwelzijn en Vrouwenrechten van de Federatie Wallonië-Brussel

Christie MORREALE,
Minister van Volksgezondheid en Vrouwenrechten van Wallonië

Nawal BEN HAMOU,
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Barbara TRACHTE,
Minister-president van het College van de Franse Gemeenschapscommissie COCOF