Skip to main content

Barbara Trachte, de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft in het kader van het relanceplan van de Brusselse regering specifieke maatregelen getroffen om de Brusselse handel, een sector die zwaar getroffen werd door de COVID-19-crisis, te helpen. Een nieuwe projectoproep, Local&Together, die als doel heeft samenwerkingsdynamiek in de handelswijken te ondersteunen, werd gelanceerd (300.000 euro) en de bedragen voor de projectoproep Open Soon werden bovendien verdubbeld (800.000 euro).

Lancering van de projectoproep Local&Together (300.000 euro)

Deze nieuwe projectoproep heeft als doel het lokaal handelsweefsel te behouden en te versterken en de lokale handelsdynamiek te stimuleren.

Deze projectoproep richt zich tot de 105 handelaarsverenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten die een antwoord bieden op de behoeften of moeilijkheden waaraan de gebruikers van een wijk het hoofd moeten bieden.

Er bestaan twee soorten projectcategorieën:

  1. Categorie “Steun aan handelaarsverenigingen”
    Het doel van deze categorie bestaat erin de collectieve dynamiek in zoveel mogelijk handelswijken van het Brussels Gewest aan te moedigen. De collectieve projecten moeten bijdragen tot de structurering en handelsontwikkeling van de wijk in kwestie, tot een groei van de duurzame consumptie in de wijk en tot sterkere banden tussen de handelszaken en de gebruikers uit de wijk. De projecten zullen vooral moeten worden uitgevoerd volgens het principe van ecologisch beheer.Mogelijke concrete voorbeelden zijn: een nieuwe lokale munt om de klantenbinding te versterken, een gedeelde klantenkaart of een duurzaam geschenk van verschillende winkels samen, een gemeenschappelijk animatieprogramma dat de cohesie en de solidariteit in de wijk versterkt, initiatieven van de handelaars om hun middelen te bundelen, schaalvoordelen te bereiken of om toegang te krijgen tot een dienst die voor elke handelaar apart niet toegankelijk is,…Het maximumbedrag voor deze categorie bedraagt 5.000 euro per project. De winnaars worden door hub.brussels begeleid.
  2. Categorie “Steun voor vernieuwende projecten: voor samenwerkende kringloophandelswijken”
    Met deze categorie worden vernieuwende proefprojecten op wijkniveau die als doel hebben de middelen gemeenschappelijk te maken, ondersteund. De voorgestelde projecten moeten collectieve oplossingen testen voor problemen die de handelaars gemeenschappelijk hebben en een prioriteit voor het gewest vormen, zoals afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding. De gezochte projecten moeten in de lijn liggen van een strategie die de ecologische voetafdruk van de consumptiepatronen helpt te verkleinen en moeten bewijzen dat ze een grotere impact op de economie en het milieu uitoefenen.Mogelijke concrete voorbeelden zijn: initiatieven voor een gemeenschappelijk logistiek beheer van de bevoorrading en leveringen aan de handelszaken om zo het transport en/of de opslag van goederen te optimaliseren en de wijken te ontlasten; projecten die een verschuiving van de vervoersmiddelen voor de bevoorrading of de levering van producten (door bijvoorbeeld vrachtfietsen in te schakelen) naar een zachte mobiliteit ondersteunen, initiatieven voor een gedeeld afvalbeheer, een project om onverkochte voedingsmiddelen in samenwerking met de plaatselijke verenigingen te recupereren en te verdelen, initiatieven ter versterking van het gebruik van digitale tools, initiatieven voor een meer duurzaam voedingsaanbod in de wijk, enz.Het maximumbedrag voor deze categorie bedraagt 60.000 euro per project. De winnaars worden door hub.brussels begeleid.

    De Local&Together-projecten moeten tegen 23/08/2020 ingediend worden.

Verdubbeling van het bedrag voor Open Soon (800.000 euro)

 Deze oproep, die sinds 2010 bestaat, heeft als doel de opening van nieuwe originele en kwaliteitsvolle handelszaken die de handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een boost geven te bevorderen. Dankzij Open Soon konden in tien jaar tijd in het totaal 264 handelszaken in Brussel begeleid en financieel ondersteund worden.

Omwille van de COVID-19 crisis heeft de regering in het kader van haar relanceplan beslist de financieringscapaciteit te verdubbelen tot 800.000 euro.

Er werd bovendien naar aanleiding van de crisis beslist om ook de handelszaken die sinds 1 januari 2020 open zijn te laten deelnemen aan deze projectoproep.

Andere nieuwigheid voor 2020:  voor deze editie werd de voorbeeldfunctie op milieu- en sociaal vlak van de projecten versterkt.

Het maximumbedrag voor deze categorie bedraagt 15.000 euro per project. De winnaars worden op hun verzoek door hub.brussels begeleid. Deze begeleiding bestaat enerzijds uit coaching sessies om het project zo goed mogelijk te positioneren en anderzijds uit consultancy om de meest geschikte locatie voor de uitoefening van de toekomstige activiteit te bepalen.

De OpenSoon-projecten moeten tegen 17/08/2020 ingediend worden.

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie verklaart: “Via deze twee projectoproepen trekken we meer dan een miljoen euro uit om het wijkleven via de buurthandel te versterken. Deze handel is dan ook onontbeerlijk voor de maatschappij van de toekomst die lokale verankering, een kwaliteitsvolle consumptie en gastvrijheid in onze wijken stimuleert. De buurthandel speelt bovendien een sleutelrol in de economische transitie die de regering wil bewerkstelligen.”

Meer informatie via Local&Together en OpenSoon: www.1819.be