Skip to main content

Door de gezondheidscrisis worden veel evenementen deze zomer geannuleerd. Bijgevolg zal het evenementenmateriaal dat normaal gesproken gebruikt wordt, onbenut blijven. De cafés en restaurants daarentegen hebben hun deuren opnieuw geopend, rekening houdend met de beperkingen die nodig zijn in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Om aan deze beperkingen tegemoet te komen en tegelijk hun capaciteit te behouden, hebben vele van hen de mogelijkheid gevraagd en gekregen om hun terras uit te breiden, wat deel uitmaakt van een logica van hertoe-eigening van de openbare ruimte in de stad ten voordele van de Brusselaars.

Om hen te ondersteunen in deze aanpak, om hun kosten te verminderen en om aankopen voor eenmalig gebruik te vermijden en zo ons milieu te beschermen, heeft staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, in samenwerking met de schepen van de Stad Brussel Delphine Houba en de vzw Rock the city, een huursysteem voor ongebruikt overheidsmateriaal opgezet.

De Brusselse caféhouders en restauranthouders zullen dus tot eind september bij de vzw Rock the City tafels en stoelen kunnen huren tegen voorkeursprijzen. De betaling moet pas na de zomer gebeuren, wanneer het materiaal wordt teruggegeven. Zo zullen de café- en restauranthouders in de zomer over tafels en stoelen kunnen beschikken en deze betalen zodra ze er een inkomen mee hebben kunnen verdienen.

Voor Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “De Brusselse horeca heeft erg geleden onder de crisis. Sinds de heropening wedijveren de café- en restauranthouders in verbeelding om hun klanten te doen terugkeren in de moeilijke omstandigheden die de gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Deze regeling voor het verhuren van ongebruikt overheidsmateriaal kan een welgekomen duwtje in de rug zijn voor degenen onder hen die niet willen investeren in meubilair dat ze na de zomer waarschijnlijk niet meer zullen gebruiken. Door te pleiten voor deze gebruikseconomie, zet het Gewest zijn streven naar deelname aan de ecologische transitie voort.”

“Deze gezondheidscrisis heeft de solidariteit tussen de sectoren die er het meest onder lijden, zoals de horeca en de evenementensector, versterkt. Als schepen van Grote Evenementen en Gemeentelijk Materiaal van de Stad Brussel heb ik beslist om ons materiaal, zoals tafels en stoelen, ter beschikking te stellen tegen voorkeursprijzen. Op deze manier steunen we de horeca ook buiten de Stad Brussel, door ons aan te sluiten bij dit gewestelijke initiatief. Bovendien garanderen we inkomsten voor de vzw Rock the City, die belast wordt met het ter beschikking stellen van het materiaal en die een vijftiental personen tewerkstelt”, voegt Delphine Houba, schepen van Grote Evenementen en Gemeentelijk Materiaal van de Stad Brussel, eraan toe.

Praktische informatie: www.rockthecity.be

Meer info?
Nicolas Roelens, 0485/89.83.95