Skip to main content

Door hun vele bevoegdheden en het feit dat zij dicht bij de burger staan, zijn gemeenten en OCMW’s de partners bij uitstek voor de uitvoering van concrete maatregelen ter bestrijding van de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan (droogte en overstromingen, hittegolven, …)

Het is van primordiaal belang dat alle machtsniveaus samenwerken om de klimaatuitdaging aan te pakken. Daarom heeft de minister van Klimaattransitie, Alain Maron, onlangs een budget van 2.400.000 euro vrijgemaakt voor de lancering van een projectoproep die de plaatselijke besturen methodologisch en financieel zal ondersteunen bij de innovatie en de uitvoering van concrete acties om de klimaatverandering te bestrijden in overeenstemming met het gewestelijk beleid.

De oproep tot het indienen van “Klimaatactie”-projecten moet het mogelijk maken om:

  • klimaatactieprogramma’s te ontwikkelen, waarbij de geselecteerde gemeenten een subsidie zullen ontvangen van maximaal 150.000 euro voor een periode van maximaal 24 maanden;
  • concrete maatregelen uit te voeren met het oog op (1) de beperking van de directe of indirecte uitstoot binnen de voedsel- en afvalbeperkingssector of (2) de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering door middel van het natuurbehoud in de stad, het waterbeheer en het herstel van de biodiversiteit.

“De strijd tegen de klimaatverandering is een van de prioriteiten van de regering en de huidige crisis heeft aangetoond dat de opbouw van een meer veerkrachtige en milieuvriendelijke stad dringend moet worden versneld. Het is aan ons allemaal om samen de noodzakelijke en verwachte veranderingen door te voeren. Daarom heb ik beslist om projecten aan te moedigen die gezamenlijk door verschillende naburige gemeenten of tussen verschillende naburige OCMW’s worden uitgevoerd. Er werd een globaal budget van 2.400.000 euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van alle projecten, die uiterlijk op 28 augustus moeten worden ingediend bij Leefmilieu Brussel, waarna de weerhouden projecten in september zullen worden bekendgemaakt., meldt ons Alain Maron.

Meer info?
Pascal Devos
0478/34.23.77