Skip to main content

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Sibelga een oplossing uitgewerkt om de foorkramers te helpen die te lijden hebben gehad onder de annulering van de Zuidfoor en de foor van Schaarbeek. De kosten van de foorkramers voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zullen voor een bedrag van 60.000 euro worden gedekt door het Gewest, dat aan Sibelga een subsidie van hetzelfde bedrag zal toekennen om de kosten in verband met deze evenementen te dekken.

Ter herinnering, had de Zuidfoor in eerste instantie het fiat gekregen van de Stad Brussel om op 1 augustus van start te gaan. De foor werd uiteindelijk enkele dagen vóór de opening geannuleerd in het kader van de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de heropleving van het virus in te dijken. Ondertussen waren de stands en attracties wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Hetzelfde scenario had zich voorgedaan in Schaarbeek in de maanden maart en april, waar de foor ook moest worden geannuleerd nadat de installaties waren aangesloten.

Na overleg tussen de verschillende partijen, werd daarom besloten dat Sibelga de aansluitingskosten niet zou aanrekenen aan de foorkramers van de Zuidfoor en de foor van Schaarbeek, en dat de gemaakte kosten zouden worden gedekt door een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze subsidie aan Sibelga zal zo snel mogelijk door Brussel Economie en Werkgelegenheid worden toegekend.

“Deze steunmaatregel van de Brusselse regering ten voordele van de foorkramers vormt een aanvulling op andere steunmaatregelen voor een sector en operatoren die zwaar te lijden hebben onder de beperking van hun activiteiten ingevolge de COVID-19-crisis”, legt Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“In deze gezondheidscrisis leek het ons van primordiaal belang om gevolg te geven aan de vraag om steun van een zwaar getroffen sector. Om de financiële lasten van de foorkramers van de Zuidfoor en de foor van Schaarbeek te verlichten, zal Sibelga geen kosten aanrekenen voor de geleverde diensten”, benadrukt Marie-Pierre Fauconnier, Algemeen Directeur van Sibelga.