Skip to main content

Naar aanleiding van de meest recente dringende maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen, en in het bijzonder de sluiting van bars en cafés voor een maand, heeft de Brusselse regering op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, en van Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, een specifieke premie van 3.000 euro voor alle ondernemingen met etablissementen die verplicht moeten sluiten, principieel goedgekeurd. 

De volgende etablissementen komen concreet in aanmerking voor deze eenmalige premie: de cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse en die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het Besluit van 8 oktober 2020.

Er werd beslist de etablissementen die recht hebben op de premie te identificeren op basis van de NACE BTW codes van de ondernemingen. Deze keuze zal een zo vlot mogelijke behandeling van de dossiers toelaten.

Komen aldus in aanmerking voor de premie:

  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met uitsluitend de NACE-code 56.301 “Cafés en bars”;
  • de etablissementen die verplicht moeten sluiten met de dubbele NACE-code 56.301 “Cafés en bars” en 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”;
  • de etablissementen met een NACE-code voor eetgelegenheden (56.101 en 56.102) die verplicht moeten sluiten en die aan de hand van een attest van de boekhouder kunnen bewijzen geen omzet te hebben in oktober.

Naar schatting zouden 2500 à 3000 etablissementen van deze steunmaatregel kunnen genieten.

De ondernemingen kunnen de premie ontvangen voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voorwaarde is wel dat het een actieve vestiging betreft, d.w.z. een vestigingseenheid waarin een activiteit gebruikelijk wordt uitgeoefend.

Elke onderneming heeft recht op maximaal vijf premies die dus overeenkomen met maximaal vijf vestigingen.

Ondernemingen die niet aan de sluitingsverplichting voldoen of deze niet hebben nageleefd, en die dus werden bestraft, komen niet in aanmerking voor deze premie.

Alle aanvragen kunnen bovendien op basis van btw-aangiften achteraf gecontroleerd worden door de Economische Inspectie.

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De modaliteiten om de premie aan te vragen, worden binnenkort door de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie meegedeeld.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze verplichte sluiting brengt de Brusselse uitbaters van bars en cafés in een noodsituatie waarvoor wij alle begrip hebben. Deze premie van het Brussels gewest is onontbeerlijk om de betrokken etablissementen toe te laten een deel van hun vaste kosten, zoals de huur, verzekeringen en energiefacturen, te dekken. Het is onze plicht een sector die ongemeen hard door de crisis getroffen wordt, bij te staan.“

Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “Het spreekt voor zich dat de sluiting van de cafés in Brussel voor heel wat caféhouders een enorme klap is, na alle ellende die het coronavirus de voorbije maanden al heeft aangericht en ondanks de veiligheidsmaatregelen waarin onze cafés al hebben geïnvesteerd. Daarom beseffen we terdege dat een nieuwe cafépremie dringend en noodzakelijk is, om de overlevingskansen van zoveel mogelijk cafés te verbeteren.”