Skip to main content

Op een boogscheut van de Ninoofsepoort en van het kanaal krijgt de erg dichtbevolkte Heyvaertwijk binnenkort een nieuwe groene ruimte waar nu oude industriegebouwen staan. Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort en de minister van Leefmilieu, Klimaattransitie en Participatieve Democratie, Alain Maron, heeft Leefmilieu Brussel een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om het eerste deel van het Kleine Zennepark in te richten, dat op termijn 1,8 ha groot zal zijn.

Het project is ontworpen door het architectenbureau Okra in het kader van Stadsvernieuwingscontract nr. 5 ‘Heyvaert – Poincaré’ en een groene promenade zal het Dauwpark, de Ninoofsepoort en de Slachthuizen van Anderlecht met elkaar verbinden. Halverwege het project zal een nieuwe groene ruimte worden ingericht met een grote beplante esplanade aan de kant van de Heyvaertstraat. Het zal een gezellige ontmoetingsplaats worden in een wijk waar heel weinig openbare ruimten zijn. Er zullen speel- en sportvoorzieningen komen voor alle leeftijden: fitnessmeubilair voor de oudsten en een hellend speelterrein met verschillende elementen om de verbeelding en sociale interactie bij de jongsten te stimuleren. Er zal ook ontspannen en uitgerust kunnen worden: er komen overal ligstoelen, banken, poefs, picknicktafels, enz.

In het verlengde van die esplanade komt een meer intimistische tuin, de tuin van de Alchemist, wat een soort van microbos zal zijn waarin de wandelaar wordt uitgenodigd om met al zijn zintuigen de stedelijke fauna en flora te observeren. Op verschillende plaatsen in het park zullen vochtige gebieden en een schaduwtuin worden ingericht om in de zomer voor afkoeling te zorgen. Tot slot zullen verschillende muren en gevels begroeid zijn met klimplanten, zowel in het park als in de wijk, zodat er meer groen en frisheid komt.

Het project kwam in overleg met de buurtbewoners tot stand. Er werden regelmatig verschillende workshops en vergaderingen georganiseerd om het project voor te stellen, en dat vanaf het moment waarop de studies in 2021 werden aangevat. Beliris en de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek hebben de aankoop van de terreinen die nodig zijn voor de aanleg van het park in het kader van het Stadsvernieuwingscontract voltrokken. Leefmilieu Brussel financiert de uitvoering van het project en zal op termijn de nieuwe groene ruimte beheren. De werken zullen in 2024 van start gaan.

 Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie: “Ik ben heel blij dat het Kleine Zennepark concrete vorm krijgt. Het terugbrengen van natuur, frisheid en ontspanning naar de dichtbevolkte centrumwijken is moeilijk gezien de stedelijke druk, maar het is een prioriteit. Dankzij het Kleine Zennepark wordt de Heyvaertwijk groener, aangenamer om in te leven en ook klimaatbestendiger. Alleen al in het eerste deel van het project zal 3.000 m² gebetonneerde bodem vergroend worden met nog 28 bomen en koelte-eilanden. Het park toont onze politieke wil om stad en natuur met elkaar te verzoenen, om er bondgenoten van te maken ten behoeve van de levenskwaliteit van Brusselaars en van de biodiversiteit.”

Rudi Vervoort, minister-president: “Het stadsvernieuwingscontract speelt hier ten volle zijn rol: door dit prioritaire project voor het nieuwe lineaire park in de dichtbevolkte Heyvaertwijk op te nemen in het programma van het SVC, kunnen ambitieuze operationele projecten worden uitgevoerd en kan er een antwoord geboden worden op de problematiek rond het aanleggen van nieuwe stedelijke en groene netwerken. Bovendien kan op die manier ook vorm worden gegeven aan een van de doelstellingen van het RPA ‘Heyvaert’. Ik ben blij dat deze nieuwe stap is gezet.”

“Dit mooie parkproject zal ten goede komen aan de inwoners van deze dichtbevolkte wijk van mijn gemeente, waar jammer genoeg allerlei vormen van overlast voorkomen. Naast het park zijn er nog verschillende projecten die lopen, zoals onze Libelcohal waar verschillende socio-culturele projecten zullen komen. Bovendien gaan wij een buurtsteunpunt inrichten, zodat er rechtstreeks gecommuniceerd kan worden met de burgers en om hun onder andere, maar niet uitsluitend, administratieve faciliteiten aan te bieden. Dankzij al die projecten zal er een frisse wind waaien door deze wijk, wat echt nodig is”, zegt Catherine Moureaux, de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

Nadia Kammachi, schepen van Stadsrenovatie in Anderlecht: “Het Kleine Zennepark is echt nodig in een wijk waar er een schrijnend gebrek is aan groene ruimten. Het zijn de bewoners die ons er tijdens elke ontmoeting op wijzen. Dat gebrek werd tijdens de covidcrisis en tijdens de verschillende lockdowns de afgelopen twee jaar naar voren geschoven. De inwoners van Kuregem verdienen het om toegang te hebben tot gezellige groene ruimten die kwaliteitsvol en veilig zijn. Dat is een maatschappelijke en milieuvereiste!”

Enkele cijfers van het eerste deel van het project tussen de Heyvaertstraat, de Liverpoolstraat en de Zeemtouwersstraat

  • Een nieuwe groene ruimte van 5.000 m²
  • 28 geplante hoogstammige bomen
  • 3.281 m² ondoorlatende bodem omgevormd tot waterdoorlatende en begroeide oppervlakten
  • Geraamde kostprijs van de werken: 3,2 miljoen euro

Andere afbeeldingen kunnen gedownload worden via deze link : https://we.tl/t-v3DzyM0pby