Skip to main content

De hervorming van de rusthuizen in Brussel krijgt vorm na de goedkeuring van een nieuw besluit dat zopas gepubliceerd werd in het Staatsblad. Dat besluit zal op 1 september 2024 in werking treden. Op initiatief van de Brusselse minister van Gezondheid en Welzijn en onder leiding van Iriscare is het de bedoeling om de rusthuizen om te vormen door een cultuuromslag in opvang, begeleiding en zorg, met als doel steeds het welzijn van de bewoners.

Het doel van de hervorming is om de rusthuizen open te stellen naar de wijk toe en ze te om te vormen tot leefomgevingen waar bewoners gewaardeerd worden en zelfstandig deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Ook is het doel om het personeel te ondersteunen en het in staat te stellen een betekenisvolle functie te vervullen.

De Brusselse minister van Gezondheid en Welzijn : “Deze nieuwe normen zijn het eindresultaat van werkzaamheden die de hele legislatuur lang hebben plaatsgevonden. We hebben ons verbonden tot een grondige herziening van de werking van de rusthuizen, zodat het plaatsen worden waar het fijn is om te wonen en te werken. Door het personeel rondom de bewoners aanzienlijk te versterken, zullen deze nieuwe normen het leven in de rusthuizen verbeteren. Participatie, het waarderen van ieders capaciteiten, keuzevrijheid en de openstelling naar de wijk toe: dat zijn de principes die de kern vormen van de instellingen van morgen!”

Concreet zijn de normen waaraan de instellingen moeten voldoen herzien om de principes die zijn afgeleid van de Tubbe- en Montessoriprincipes op te nemen in hun richtlijnen. Die principes zijn erop gericht de capaciteiten van de bewoners op te waarderen om hen te stimuleren en de interne democratie van de instellingen te ontwikkelen. Zo kan een bewoner begeleid worden naar de cafetaria door iemand die naast hem loopt in plaats van hem er in een rolstoel naartoe te brengen. Dankzij die principes is er ook een grotere betrokkenheid van de bewoners, bijvoorbeeld bij het bepalen van de menu’s of de activiteiten of ze kunnen hun mening geven over de uurregelingen.

Bovendien moeten rusthuizen zich voortaan openstellen naar de wijk toe, met name door een beroep te doen op verenigingen. Het doel is om de stad naar het rusthuis te brengen, of om de bewoners naar de stad te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van een huiswerkschool in de cafetaria, van repetities voor een lokale dansschool of van een bezoek van een whistclub.

18 miljoen euro voor de versterking van het personeel

Deze nieuwe manier van werken, waarvan de implementatie al in sommige rusthuizen van start is gegaan, gaat gepaard met een enorme versterking van het gefinancierde personeel. Er wordt meer dan 18 miljoen euro per jaar geïnvesteerd om het aantal kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en gespecialiseerde opvoeders te verhogen om deze nieuwe cultuur te implementeren en het zorgpersoneel te ontlasten.

Online platform

Daarnaast zal vanaf 1 april een gratis online platform, “It takes a village” (waarbij er wordt verwezen naar de Engelse uitdrukking “It takes a village to raise a child”), beschikbaar zijn, zodat iedereen een beroep kan doen op coaching, tools en uitwisselingen van goede praktijken. Het initiatief voor dat platform ging uit van Iriscare. Het is immers van essentieel belang om alle actoren, personeelsleden, families en burgers die dat willen te betrekken bij en op te leiden rond deze nieuwe cultuur van de begeleiding van bewoners.