Skip to main content
Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000 euro toegekend aan het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en aan bMediation om ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) en de ondernemingsbemiddeling.

 

Door de ernstige economische crisis die we beleven dreigen talrijke ondernemingen failliet te gaan. Er bestaan echter procedures die dit kunnen vermijden. De PGR en de bemiddeling maken hier deel vanuit, maar zijn nog miskend en worden weinig gebruikt. Zij stellen de onderneming in moeilijkheden namelijk echter in staat om een oplossing te vinden voor haar schuldeisers en om haar activiteiten op een serene manier voor te zetten (aanzuivering, spreiding of schuldvermindering, …).

Vóór de crisis telde Brussel gemiddeld een honderdtal PGR’s per jaar (op ongeveer 1.000 jaarlijkse faillissementen). Het aantal bemiddelingen is eveneens erg beperkt. Wij merken op dat een groot aantal PGR’s op een faling uitdraaien. Deze falingen zijn met name te wijten aan de complexiteit van de procedure (waaraan de federale regering met de recente hervorming aan probeert te verhelpen), de hoge kosten of nog het feit dat ondernemingen in moeilijkheden er lang over doen alvorens de nodige stappen te zetten om oplossingen te vinden.

Concreet betekent dit dat het steunpakket, dat makkelijker toegang verleent tot de GPR et de bemiddeling en opgezet werd door het Gewest, de rol van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM) aanvult. Het COM geeft via haar experten (boekhouders, advocaten, …) vandaag al een stand van zaken van de situatie en een financiële en juridische diagnose van de ondernemingen in moeilijkheden. Na een eerste schifting, voorziet dit pakket een dekking van 75% van de bemiddelingskosten of de kosten gekoppeld aan de voorbereiding van een GPR (bemiddelaars, advocaten, boekhouders, …)

Het project is gestoeld op een structureel partnerschap tussen het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COM), bMediation, de ondernemingsrechtbank, hub.brussels en 1819, in samenwerking met het Instituut van de Accountants (ITAA) en de Brusselse Orde van advocaten.

De voorwaarden voor toegang tot het systeem zullen binnen 15 dagen worden vastgesteld.

Voor meer inlichtingen worden de ondernemers uitgenodigd de website van 1819 te bezoeken

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: “Dit pakket moet het mogelijk maken om het aantal faillissementen in Brussel te beperken en moet bijdragen tot het herstel van de Brusselse economie. De toegang tot de GPR en de bemiddeling vergemakkelijken is een bijkomende optie die de Brusselse Regering aan de ondernemers voorstelt om hun kansen te verhogen om hun activiteiten, ondanks hun moeilijkheden, voort te zetten. Het pakket is bedoeld als aanvulling op de verschillende financiële steunmaatregelen, opgezet door de Regering en de Federale regering, om de crisis het hoofd te bieden.”