Skip to main content

Bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt bij grondwerken vaak de grondwaterspiegel verlaagd, dat wil zeggen dat het grondwater wordt weggepompt. Dat relatief schone water wordt gewoonlijk rechtstreeks in de riolering geloosd. Het zou echter kunnen worden gebruikt voor verschillende activiteiten waarvoor geen drinkwater nodig is. Daarom verlenen Leefmilieu Brussel en Net Brussel, op initiatief van de Brusselse minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, financiële steun aan het project Opensource.brussels om dat water te recupereren, bijvoorbeeld voor het besproeien van parkaanplantingen of voor reinigingswerkzaamheden.

 

In het kader van de werf onder leiding van Democo in Laken wordt gedurende 5 maanden dagelijks 360 m³ water opgepompt. Elke dagelijkse pompbeurt komt overeen met het equivalent van de dagelijkse consumptie van 3.600 Brusselaars. Het bevorderen van een rationeel watergebruik is van essentieel belang wanneer we weten dat bijna een kwart van de wereldbevolking, waaronder een deel van België, volgens het World Resources Institute wordt getroffen door ‘extreme waterschaarste’[1].

Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Dit vernieuwende project maakt deel uit van Renolution, de gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen, die tot doel heeft de circulaire economie in de bouwsector te ontwikkelen en oplossingen te ondersteunen die bijdragen aan een rationeler gebruik van de hulpbronnen van onze planeet. Circulair bouwen begint al bij het begin van de bouwwerf, nog voordat de eerste steen is gelegd. Dankzij zijn rol als facilitator tussen vraag en aanbod op het gebied van niet-drinkbaar water, zal Opensource.brussels helpen het verbruik van onze kostbare drinkwaterbronnen te verminderen en zo de veerkracht van het Brussels Gewest tegen de opwarming van de aarde te versterken.”

De stad Brussel besteedt aandacht aan de problemen van verzadigde riolen en de constante behoeften van de diensten van de stad voor het reinigen van wegen of het besproeien van planten, en heeft daarom haar krachten gebundeld met Opensource.brussels om pilootprojecten te lanceren om dat water te recupereren. Voor Benoit Hellings, schepen van Klimaat, is waterbeheer een van de milieuprioriteiten van de stad Brussel, die de laatste hand legt aan haar eerste gemeentelijk waterplan: “Het OpenSource-project sprak mijn collega Zoubida Jellab en mij onmiddellijk aan omdat het een structurele oplossing biedt om het probleem van waterverspilling op bouwwerven op te lossen, de druk op het rioolstelsel te verminderen en de toegenomen behoefte aan water te verlichten tijdens de periodes van droogte die we als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker meemaken.”

Voor Opensource.brussels, Els Temmerman, coördinatrice: “We maken vorderingen met de analyse van de haalbaarheid van het project, op twee werven met een testperiode van enkele maanden voor de recuperatie van grondwater, waaronder de werf van onze partner Democo. Bij die tests kunnen we vraag en aanbod van grondwater beter op elkaar afstemmen.”

 

[1] Meer informatie op: https://www.wri.org/aqueduct