Skip to main content

Op voorstel van de Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron, heeft de Brusselse regering ingestemd met de aankoop van een terrein voor een nieuw opvangcentrum voor wilde dieren in Brussel. Dat centrum zal gewonde of zieke wilde dieren opvangen en verzorgen en ze nadien vrijlaten in hun natuurlijke omgeving. Het centrum komt er op vraag van de sector, die aan het Gewest heeft gemeld dat er een groeiende behoefte aan opvangplaatsen voor wilde dieren is.

Op dit moment is er op het Brusselse grondgebied één opvangcentrum voor wilde dieren. Het bevindt zich in Anderlecht en wordt beheerd door het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels. Jaarlijks vangt het centrum meer dan 3.500 dieren in nood op, en voornamelijk vogels, maar ook egels, eekhoorns, hazen enz. Die dieren worden meestal binnengebracht door burgers die ze in hun tuin of tijdens een wandeling vangen. Ze worden verzorgd in het centrum en nadien vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.

Het Anderlechtse centrum heeft zijn maximumcapaciteit bereikt doordat er elk jaar meer en meer dieren worden opgevangen en de sector heeft dat bij de overheid gemeld. Bewust van de noodzaak om de biodiversiteit op het grondgebied te beschermen en oplossingen te bieden voor zieke of gewonde dieren heeft de Brusselse regering beslist om een nieuw opvangcentrum op te richten. Er is bijgevolg gezocht naar een locatie met de juiste kenmerken, wat een uitdaging is in een stedelijke omgeving.

“Wilde dieren beschermen die in ons Gewest leven, is van fundamenteel belang om ons stedelijk ecosysteem in stand te houden. Om de wilde fauna te beschermen, zijn zowel preventieve maatregelen nodig, zoals het behoud van de natuurlijke leefomgeving en het tegengaan van habitatversnippering en vervuiling, als curatieve maatregelen, zoals het verzorgen van dieren wanneer ze gewond of ziek zijn”, legt Alain Maron, minister van Leefmilieu, uit.

De gemeente Elsene heeft laten weten dat ze het centrum wil huisvesten en heeft het Gewest actief ondersteund in de zoektocht naar een geschikte locatie. Het nieuwe zorgcentrum komt op de Triomflaan (op de site “Universalis Park 2”) op een terrein van 4.964 m² dat bestemd is voor de ontwikkeling van een voorziening van algemeen nut. De toegankelijkheid ervan en het feit dat het dicht bij het Zoniënwoud zal liggen, zijn ook voordelen, vooral als het gaat om het vrijlaten van de verzorgde dieren.

Leefmilieu Brussel zal in de komende maanden een concessieopdracht lanceren voor de bouw van het centrum en het toekomstige beheer ervan, gericht aan gespecialiseerde operatoren. “Gezien de procedures voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning, de procedure voor overheidsopdrachten en de duur van de werkzaamheden zou het nieuwe centrum ten laatste in 2028 volledig operationeel moeten zijn”, verduidelijkt Alain Maron.

Yves Rouyet, schepen van Dierenwelzijn in Elsene: “Door de nabijheid van het Zoniënwoud en het Terkamerenbos worden in Elsene, Bosvoorde, Ukkel en Oudergem heel wat wilde dieren opgevangen. Samen met het Gewest zijn we actief op zoek gegaan naar een locatie voor een opvangcentrum in Elsene. Met de wetenschapscampus Pleinlaan (ULB/VUB) hebben we de ideale locatie gevonden die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het partnerschap met de departementen biologie van de universiteiten ligt voor de hand, en de droom van Elsene is om van dit centrum een plaats voor natuureducatie te maken, open voor studenten en onderzoekers, maar ook voor leerlingen en het grote publiek.”