Skip to main content

Werkgelegenheid, economische ontwikkeling, leefmilieu en grondstoffenbeheer, armoede, mobiliteit enz. Het ontbreekt Brussel niet aan uitdagingen. Brussel is één van de rijkste regio’s van Europa, althans volgens de officiële statistieken van Eurostat. Maar deze rijkdom komt niet altijd rechtstreeks ten goede aan de inwoners van het Gewest, aan de ondernemingen of aan de levenskwaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering lanceert vandaag officieel haar strategie « Go4Brussels 2030 », de officiële voortzetting van de dynamiek die in de vorige bestuursperiode is opgestart in nauwe samenwerking met de Brusselse Gemeenschapscolleges en sociale partners.

« In overeenstemming met het regeerakkoord gaat mijn Regering vandaag van start met haar Strategie 2030. In de continuïteit van het werk dat is verricht tijdens de vorige legislatuur met GO4Brussels gaat het Gewest vandaag aan de slag met 17 grote doelstellingen. De economische, sociale en klimaattransitie staat voor de deur en de Brusselse Regering is vastbesloten om deze collectief aan te pakken » stelt Minister-President Rudi Vervoort.

« Opleiding – ongeacht of het gaat om beroepsopleiding, alternerend leren of leren op de werkvloer – moet deze legislatuur werf nummer EEN zijn. Het is de voornaamste hefboom waarover we beschikken om meer Brusselaars toegang te geven tot de arbeidsmarkt en tegelijk het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Daarom gaan we samen met de sociale partners een Strategie rond Scholing en Werk uitwerken. Hiermee moeten we het scholingsniveau van de werkzoekenden verbeteren maar ook het opleidingsaanbod heroriënteren zodat het optimaal kan aansluiten op de behoeften van de ondernemingen », aldus Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Werk en Beroepsopleiding.
Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek voegt daaraan toe: « We geven een duidelijk signaal door deze Strategie 2030 te kaderen in een dynamiek van economische, sociale en milieutransitie. Deze keuze weerspiegelt de wil van de Regering en de sociale gesprekspartners om samen de verandering aan te vatten en zo de Brusselse economie te wapenen bij de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Deze economische transitie moet een kans bieden om betekenisvolle kwaliteitsjobs te creëren die niet delokaliseerbaar zijn ».

De Strategie “Go4Brussels 2030”

De Regering kondigde het al aan in juli vorig jaar. Ze wenst de dynamiek van de strategie 2025, herdoopt tot GO4Brussels, opnieuw op gang te brengen naar 2030 toe. Rudi Vervoort en zijn team willen een strategie uitrollen voor de transitie van de Brusselse economie die ook de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert. Daarvoor zijn uiteraard ook initiatieven vereist op het vlak van tewerkstelling en beroepsopleiding. Want ook al is de Brusselse werkloosheid de voorbije vijf jaar met 20% gedaald, toch blijft dit een enorme werf voor de Regering.
Daarom rekent het Gewest op de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel. Brussel hanteert daarmee resoluut een logica van samenwerkingsfederalisme. Rudi Vervoort nam reeds contact op met zijn ambtgenoten Jan Jambon en Pierre-Yves Jeholet om de gezamenlijke werven rond tewerkstelling en beroepsopleiding, maar ook onderwijs en kinderopvang in vol overleg aan te pakken. De eerste reacties zijn alvast positief.

Het sociaal overleg als voetstuk van de Strategie 2030.

De Brusselse Regering, de Gemeenschapscolleges en de Brusselse sociale partners (werkgevers en vakbonden) verbinden zich hiermee tot een eensgezinde samenwerking met het sociaal overleg als gemeenschappelijke noemer en uniek basisprincipe. De methode van « gedeelde prioriteiten », dwz. een beleid onderhandeld tussen Regering en sociale partners, heeft haar nut al uitvoering bewezen tijdens de vorige legislatuur (vermindering van de jongerenwerkloosheid, maatregelen ter ondersteuning van KMO’s en ZKO’s, raamakkoorden enz.).

« De sociale gesprekspartners wijzen op de positieve evolutie van de economische en sociale dialoog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de aanpak van de gedeelde prioriteiten nemen de sociale partners een volwaardig aandeel op in een groot aantal doelstellingen en werven waartoe de Regering met de strategie 2030 de aanzet geeft » stelt Jan De Brabanter, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply