Skip to main content

Donderdag 23 januari werden tijdens de Award Ceremony de drie nieuwe laureaten van de Innoviris Innovative Starters Award bekendgemaakt door Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, Barbara Trachte. Dit jaar viel de eer te beurt aan Digita, Veoware Space en CitizenLab. De drie Brusselse start-ups ontvangen elk een subsidie ter waarde van 500.000 euro om hun strategisch innovatieplan uit te voeren.

Wie zijn onze nieuwe laureaten?

Digita werkt aan een technologie die het mogelijk maakt om een wereldwijd persoonlijk data web op te zetten. In zo een data web bezit iedereen een virtuele kluis waarin je een overzicht krijgt over al je data. Die virtuele gegevenskluis zorgt ervoor dat je makkelijk je gegevens kan terugvinden, de toegang ertoe beheren en ze up-to-date houden. Om dit te realiseren maakt Digita gebruik van een technologie die ‘social linked data’ heet. Deze technologie werd uitgevonden door Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web, en de Belgische professor Ruben Verborgh.
Onze visie is een worldwide personal data web waarin elke persoon een virtueel kluisje heeft om zijn of haar data te beheren. Na heel wat gesprekken met bedrijven, merkten we dat ze in eerste instantie vooral interesse hadden om intern zo’n data web op te zetten. Met de Innovative Starters Award kunnen we het nodige onderzoek doen naar softwareproducten die ze daarvoor nodig hebben en deze nadien ook ontwikkelen,” zegt Tom Haegemans, CEO Digita.

Veoware Space ontwerpt, bouwt en commercialiseert geavanceerde ruimtevaarttechnologie waardoor aardobservatiesatellieten 30 keer efficiënter zijn in hun dagelijkse beeldverzameling van onze planeet. Deze technologie is belangrijk omdat satellieten essentieel zijn om de fysische wetten die onze wereld beheersen te begrijpen, maar ook om meer inzicht te verwerven in de impact die de mensheid heeft op de aarde. Door de efficiëntie van toekomstige satellieten te verhogen, draagt Veoware Space bij aan meer transparantie en informatie over de veranderingen die dagelijks overal ter wereld plaatsvinden.
Dankzij deze financiering kan Veoware Space niet enkel zijn team van ruimtevaartingenieurs in Brussel verdubbelen maar ook de kwalificatie van zijn product versnellen. Met deze boost kunnen we onze technologie op de markt brengen tegen 2021,” zegt Julien Tallineau, CEO Veoware Space.

CitizenLab heeft een platform ontwikkeld dat overheden en steden helpt om informatie te verzamelen en gegevens makkelijker te analyseren. De tool heeft Natural Language Processing (NLP) algoritmes geïntegreerd die tekstinvoer van burgers verwerken. De ideeën en commentaren worden gegroepeerd, geclassificeerd en op een kaart geplaatst waardoor het makkelijker is om zinvolle inzichten te vergaren van de burger. Door toegang te hebben tot betrouwbare data kunnen overheden betere beslissingen nemen wat resulteert in een toenemend vertrouwen, meer steun voor beleidsbeslissingen en een grotere bereidheid om deel te nemen aan besluitvorming bij burgers.
De verwerking van honderden, soms zelfs duizenden inputs van burgers, neemt heel wat tijd in beslag. CitizenLab wil via de Innovative Starters Award investeren in natuurlijke taaltechnologie—een tak van artificiële intelligentie die focust op tekstanalyse. Deze innovatie zal leiden tot een drastische verhoging van de efficiëntie in digitale democratie, zodat beleidsmakers in real-time resultaten van consultaties ter beschikking krijgen voor een beter geïnformeerde besluitvorming,” zegt Wietse Van Ransbeeck, CEO CitizenLab.

Wat is de Innovative Starters Award?

Negen jaar geleden organiseerde Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, voor het eerst een projectoproep voor de Innovative Starters Award. Sindsdien werden er al 21 laureaten in de kijker gezet, onder wie Collibra (de eerste Belgische ‘unicorn’-onderneming), Woorank, NVISO, The Biotech Quality Group en Urbantz..
Met de Innovative Starters Award wil Innoviris de winnende bedrijven de kans geven om zich te positioneren als leader in hun sector. Dat doen we door hen financieel te ondersteunen bij de implementatie van hun Strategisch Innovatieplan, een plan dat verder gaat dan de zuiver technologische dimensie. Op die manier kunnen de start-ups een globale strategie uitbouwen die het commerciële succes van hun technologische innovatie vergroot”, verduidelijkt Damien Littré, wetenschappelijk adviseur en verantwoordelijke van het programma bij Innoviris.
De projectoproep voor de Innovative Starters Award kent een groeiend succes. Dit jaar waagden 18 start-ups, uit diverse sectoren en verspreid over het hele Brusselse Gewest, hun kans. En ook nu waren de aanvragen van een hoge kwaliteit.
De steun voor innovatieve start-ups zorgt sinds bijna tien jaar voor de uitvoering van ambitieuze en strategische plannen voor innovatie. Het Gewest ondersteunt via dit programma de duurzame verankering van innovatieve start-ups op hun grondgebied. Mijn ambitie is om dit verder te zetten op lange termijn en om zo de economische transitie naar koolstofarme productiemodellen te stimuleren. Naast een uitgebreid ondersteuningsaanbod wil ik de Brusselse onderneemsters en ondernemers ook middelen bieden zodat zij werkgelegenheid kunnen scheppen die niet herlokaliseerbaar is en tegelijkertijd kunnen zorgen voor lokale en kwaliteitsvolle producten en diensten.”, zegt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Ook in 2020 zal Innoviris een nieuwe editie van de Innovative Starters Award uitschrijven. De projectoproep zal in mei worden opengesteld.

Meer info?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply