Skip to main content

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 29 oktober in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Dit besluit heeft tot doel om via een eenmalige premie van 3.000 euro financiële steun te verlenen aan vestigingen die als gevolg van de crisismaatregelen gedwongen moeten sluiten, zoals met name restaurants, cafés en bars, drankgelegenheden, theehuizen en cafetaria’s. Het gaat om ongeveer 8.500 vestigingen voor een totaal budget van 26 miljoen euro.

Meer bepaald, komen ondernemingen met de volgende NACE-btw-codes in aanmerking voor de premie:

  • 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening;
  • 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
  • 56.301 Cafés en bars.

De betrokken ondernemingen zullen de premie kunnen ontvangen voor elke vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat het om een actieve vestiging gaat. Elke onderneming heeft recht op maximum vijf premies die dus kunnen worden toegekend aan maximum vijf vestigingseenheden.

Ondernemingen die niet aan de sluitingsverplichting voldoen of deze niet hebben nageleefd, komen niet in aanmerking voor deze premie, met uitzondering van ondernemingen die met inachtneming van de geldende maatregelen afhaalmaaltijden aanbieden.

“Deze gewestelijke premie van 3.000 euro voor cafés en restaurants maakt deel uit van een ruimer steunpakket met federale maatregelen, zoals het overbruggingsrecht, en bepaalde gemeentelijke premies. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze premie zo snel mogelijk beschikbaar is, vanaf medio november, om de getroffen vestigingen via een verhoging van hun liquiditeit wat meer ademruimte te geven”, legt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Meer info?

Nicolas Roelens
0485/89.83.95