Skip to main content

Sinds maandag 26 oktober, hebben ondernemingen uit de evenementensector, de sector van het nachtleven en de toeristische en culturele sector die steun willen aanvragen, toegang tot alle voorzieningen voor de toekenning van de premie waartoe de Brusselse regering voor hen heeft besloten.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen uit deze sectoren en subsectoren dus aanspraak maken op een premie die varieert van 3.000 EUR tot 9.000 EUR. Zo zal er meer bepaald een bedrag van minimaal 3.000 EUR worden toegekend dat kan worden verhoogd tot 9.000 EUR, indien aan de hand van de periodieke btw-aangiftes een omzetdaling van minstens 60% tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 wordt aangetoond.

De premieaanvraag moet tussen 4 november en 4 december 2020 worden ingediend.

Ter herinnering is deze premie bedoeld ter ondersteuning van Brusselse ondernemingen en zelfstandigen uit de evenementensector, de sector van het nachtleven en de toeristische en culturele sector waarvan de activiteit nog niet werd hervat of die nog steeds zwaar worden getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en waarvan de activiteit de facto bijna werd stopgezet. Het gaat om meer dan 4.300 ondernemingen en zelfstandigen.

Om aanspraak te kunnen maken op de premie, moet de onderneming of zelfstandige ten minste één vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, minder dan 50 VTE’s in dienst hebben, ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen per 18 maart 2020, haar of zijn verplichtingen inzake btw-aangifte en -betaling per 20 oktober 2020 zijn nagekomen, geen overheidsbedrijf zijn en actief zijn in een van de volgende toegelaten sectoren (NACE-btw-codes):

 • personenvervoer te land binnen steden of voorsteden en overig personenvervoer te land, n.e.g. (49.310 et 49.390);
 • catering (56.210);
 • discotheken, dancings en dergelijke (56.302);
 • vertoning van films (59.140);
 • overige activiteiten van gespecialiseerde designers (ontwerp van stands voor tentoonstellingen) (74.109);
 • fotografische activiteiten (74.201) et (74.209);
 • verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (77.292);
 • verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten (77.293);
 • verhuur van kleding, textiel, sieraden (77.294);
 • verhuur en lease van bloemen en planten (77.296);
 • verhuur van tenten (77.392);
 • reisbureaus (79.110);
 • reisorganisatoren (79.120);
 • toeristische informatiediensten services (79.901);
 • overige reserveringsactiviteiten (79.909);
 • organisatie van congressen en beurzen (82.300);
 • beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (90.011);
 • beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (90.012);
 • promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (90.021);
 • ontwerp en bouw van podia (90.022);
 • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (90.023);
 • exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke (90.041);
 • musea (91.020);
 • exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties (91.030);
 • exploitatie van kermisattracties (93.211).

Al deze informatie, evenals de modaliteiten voor de indiening van de premieaanvraag en de te verzamelen documenten zijn nu beschikbaar op www.premiecovis.brussels

“De gezondheidssituatie laat de evenementensector, de sector van het nachtleven en de toeristische en culturele sector niet toe om hun activiteit te hervatten. Toch zijn dit essentiële sectoren van het Brussels economisch leven waarin veel mensen de kost verdienen. Deze premie van 3.000 tot 9.000 EUR is bedoeld om deze ondernemingen en zelfstandigen te helpen om zichzelf wat ademruimte te geven in aanvulling op de andere steunmaatregelen die al op federaal niveau werden toegekend”, legt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

De komende dagen zullen ook andere premies, waaronder de premie voor cafés en restaurants die gedwongen moeten sluiten, beschikbaar zijn.

Meer info?

Nicolas Roelens
0485/898395