Skip to main content

Naar aanleiding van het akkoord betreffende de initiële begroting 2021 dat nu donderdag 22 oktober door de Brusselse regering gesloten werd, werd een budget van 46,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de openbare ziekenhuizen en rusthuizen (16,5 miljoen euro) enerzijds en voor de non-profitsector (30 miljoen) anderzijds.

Non-profitsector

De sociale en gezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-epidemie heeft een grote sociale en economische impact en heeft alle sectoren die antwoorden bieden op de behoeften van de burgers, en met name de gezondheidszorg, onder druk gezet.

Gezien het maatschappelijke en economische belang van de non-profitsectoren, in het bijzonder van de sectoren die als eerste lijn aan de COVID-19-crisis zijn blootgesteld, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 30 miljoen euro vrijgemaakt met het oog op de uitvoering van een geleidelijke baremaverhoging voor de non-profitsectoren van de FGC en de GGC (rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschut wonen, residentiële opvangvoorzieningen voor volwassenen en jongeren met een handicap,…).

Dankzij betere loonvoorwaarden en werkomstandigheden van het personeel zullen deze sectoren kunnen versterkt worden, en zal bijgevolg het welzijn van de bewoners/begunstigden beter verzekerd kunnen worden. Deze maatregelen gelden voor bijna 20.000 werknemers.

De besprekingen met de sociale partners zullen snel aangevat worden om de praktische uitvoeringsbepalingen van deze herfinanciering die over de periode 2021-2024 zal gespreid worden, te bepalen.

Openbare ziekenhuissector en openbare rusthuizen

De regering heeft ook beslist 8,75 miljoen euro in 2020 en tot 16,5 miljoen in 2024 toe te wijzen aan de opwaardering van het personeel van de openbare ziekenhuizen en openbare rusthuizen. Deze bedragen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden voor de herinvoering van de eindejaarspremie en de betaling van een MIVB-abonnement voor al deze werknemers. Deze maatregelen hebben betrekking op meer dan 10.000 personen.

“De Brusselse regering heeft de noodzaak om de functies in de non-profitsector op te waarderen, begrepen. De crisis heeft inderdaad aangetoond hoezeer het personeel van deze sector onder druk staat. We wensen nu snel besprekingen aan te vatten met de sector om deze maatregelen uit te voeren”, aldus Barbara Trachte, minister-voorzitter van de FGC.

“Het hulp- en verzorgingspersoneel werd zwaar op de proef gesteld tijdens deze crisis, meer bepaald in de openbare ziekenhuizen en rusthuizen. Deze premie is een erkenning voor het essentieel werk dat zij verrichten voor alle Brusselaars”, voegt Alain Maron, de Brusselse minister bevoegd voor gezondheid, toe.

“De werknemers en werkneemsters uit de non-profit welzijns- en gezondheidssector en de openbare sector verwachtten dat wij een sterk gebaar zouden stellen. We hebben vandaag een bedrag beschikbaar gesteld dat ons hopelijk zal toelaten het overleg met deze sectoren die een essentiële rol spelen voor de levenskwaliteit van de Brusselse bevolking voort te zetten. We zullen constructieve oplossingen moeten zoeken om deze sectoren naar behoren op te waarderen, nieuwe werknemers aan te trekken en de kwaliteit van de werkomstandigheden van alle professionals te verbeteren.”, verklaart tot slot Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en minister van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor het beleid ter ondersteuning van mensen met een handicap.

Meer info?
Nicolas Roelens, woordvoerder van Barbara Trachte 0485/89.83.95
Nicholas Elles, woordvoerder van Alain Maron: 0470/93.67.39
Nancy NGOMA, woordvoerster van Rudi Vervoort 0477/75.62.82