Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in derde lezing een besluit goedgekeurd met betrekking tot een nieuwe premie voor de toeristische logiessector. De Europese Commissie heeft namelijk haar goedkeuring gegeven aan de Brusselse regering, die de Commissie om toestemming voor deze regeling had verzocht op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

De toeristische logiessector is een van de zwaarst getroffen sectoren sinds het begin van de crisis: erg afhankelijk van toerisme, professioneel of ander, loopt het omzetverlies in 2020 op tot 70%. Daarom heeft de Brusselse regering 8 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de sector.

Deze premie, die wordt beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid, is vanaf donderdag 24 juni beschikbaar opwww.premiecovid.brussels.

Om toegang te krijgen tot de premie, zal de onderneming aan verschillende voorwaarden moeten voldoen, waaronder een criterium van financiële gezondheid. Dat criterium moet toelaten ondernemingen te helpen die vóór de coronaviruscrisis economisch levensvatbaar waren. Een omzetdrempel van 25.000 euro voor het jaar 2019 zal ook vereist zijn.

Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE):

Aantal voltijdsequivalenten Bedrag van de premie
Minder dan 5 12.500 euro
Van 5 tot minder dan 10 37.500 euro
10 en meer 62.500 euro

 

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Met deze nieuwe specifieke premie voor de sector toeristische accommodatie in zijn geheel, blijft de Brusselse regering de sectoren steunen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, waaronder de hotelsector. De bijna totale afwezigheid van toeristen in Brussel heeft een ongekende impact gehad op de bezettingsgraad van de hotels. Toch vormt deze sector een belangrijke pijler van het toeristische ecosysteem en blijft hij van essentieel belang voor de Brusselse economie en werkgelegenheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het Gewest. Naast deze nieuwe economische hulp zal de regering samen met de betrokken partners alles in het werk blijven stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen.”

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Ondanks de verbeterde gezondheidssituatie zal het herstel traag verlopen voor de hotelsector, een van de sectoren die het meest hebben geleden onder de crisis. Daarom heeft de Brusselse regering, in goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de sector, een premiemechanisme opgezet dat is aangepast aan hun realiteit en dat hen moet helpen vol te houden totdat de boekingen opnieuw binnenstromen.”