Skip to main content

Naar het voorbeeld van de begeleidingscel die in 2016 na de aanslagen in Brussel werd opgericht, deed het Brussels Gewest een beroep op alle actoren die actief zijn in de begeleiding van ondernemingen om een cel op te richten voor noodsteun die de ondernemers moet helpen hun activiteiten na deze lockdown te hervatten. Dit team van coaches met expertise in diverse vakgebieden verzamelt de kennis en competenties van de belangrijkste actoren van het Gewest, waaronder het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (COm) van Beci, hub.brussels, de Lokale Economieloketten (LEL), de Agentschappen voor eigen tewerkstelling (AET’s) en finance&invest.brussels.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische transitie: “We zijn ons er terdege van bewust dat de verschillende financiële hulppakketten die de Brusselse regering ter beschikking stelt, essentieel zijn, maar ze kunnen op zich alleen niet alle ondernemingen helpen om door deze crisis te komen. Daarom maakten we een bedrag vrij van 200.000 euro voor de oprichting en financiering van een gewestelijke cel voor noodsteun die de best geplaatste actoren verenigt om concrete oplossingen te bieden voor de verschillende moeilijkheden waarmee de ondernemingen te maken krijgen ten gevolge van de Covid-19-crisis. Deze KMO’s en ZKO’s helpen zichzelf te redden en, eventueel, hun activiteit aan te passen, betekent ook zich samen met hen inzetten voor het herstel en de transitie van de Brusselse economie.

Annelore Isaac, adjunct-directeur-generaal van hub.brussels, belast met de coördinatie van de gewestelijke cel voor noodsteun aan de Brusselse ondernemingen: “We baseerden ons op de begeleidingscel die we in 2016 na de schokkende aanslagen in Brussel hadden opgericht en waarvan de balans positief was. Wat de ondernemingen nu meemaken is uiteraard niet hetzelfde, maar de ingevoerde maatregelen zijn vergelijkbaar. De competenties die we in deze cel voor noodsteun bundelen, moeten ons toelaten de ondernemers zo spoedig mogelijk een antwoord en een efficiënte, doelgerichte en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden.”

De cel voor noodsteun is operationeel om de ondernemers te helpen bij het beheer van de Covid-19-crisis en hen naar de juiste partners door te verwijzen. Zo staan vrijwel 200 adviseurs ter beschikking, waaronder coaches, boekhouders en juristen gespecialiseerd in administratieve procedures, export en bemiddeling of met een expertise in prioritaire sectoren zoals handel, gezondheidszorg, audiovisuele sector, toerisme, nieuwe technologieën, circulaire economie, enz.

We raden de ondernemers aan een beroep te doen op de cel voor noodsteun zodra ze de eerste problemen ondervinden. Door de online vragenlijst in te vullen, wordt de procedure geactiveerd en krijgt de ondernemer binnen 24 uur een bevestiging dat een deskundige van de cel voor noodsteun zijn aanvraag behandelt. Het is de bedoeling om de ondernemer binnen 3 werkdagen na de bevestiging van zijn aanvraag een afspraak te geven met een deskundige.

Deze noodsteun is uitsluitend bestemd voor ondernemingen met een economische activiteit in het Brussels Gewest die getroffen zijn door de coronacrisis en steun of advies zoeken.

De cel voor noodsteun is nog maar twee weken operationeel en ontving al deze vrijdag meer dan 300 aanvragen. Nicolas De Keghel, zaakvoerder van Au Guidon vert en specialist in bakfietsen: “Toen ik hoorde van de nieuwe cel voor noodsteun vulde ik onmiddellijk de vragenlijst in. Wat mij vooral is bijgebleven, zijn hun snelle responstijd en de professionaliteit van de ondersteuning. Na een paar dagen werd ik gecontacteerd door een boekhouder en een coach. Ik had een eerste gesprek met de coach en kon voor alle formaliteiten op zijn proactieve ondersteuning rekenen. Deze steun is een heuse oppepper en hart onder de riem voor een kleine handelszaak, vooral wanneer je wegens de lockdown thuis zit met kleine kinderen!  ”

Meer dan 500 aanvragen per dag bij de dienst 1819

Sinds 9 maart 2020 ontving de dienst 1819 gemiddeld 500 aanvragen per dag. In totaal heeft 1819 sinds die datum 18.200 aanvragen ontvangen, tweemaal het jaarlijkse aantal aanvragen voor deze dienst in 2019. 90% van de vragen betreft de aanvraag van premies et 47% van de ingediende aanvragen betreft drie sectoren: de handel & distributie-, de horeca- en de dienstensector.

Wat de uitdagingen voor de ondernemers ook mogen zijn, het team van de dienst 1819 staat in volle coronacrisis in de frontlinie om hen te helpen bij het invullen van de online vragenlijst voor de aanvraag van noodsteun die vervolgens binnen de cel voor noodsteun aan de juiste partner zal worden doorgestuurd.

“Deze crisis zal lang duren en om de eindjes aan elkaar te knopen, vóór en na de Covid-19-crisis, zullen de ondernemers strategische keuzen moeten maken. De adviseurs van de cel voor noodsteun kunnen hen helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de toekomst van hun onderneming. Ze zien hun activiteit en hun omzet dalen, moeten ze een nieuwe activiteit ontwikkelen, zich in nieuwe ontwikkelingen lanceren, enz.? Elke ondernemer moet oordelen welke kosten gehandhaafd blijven, op welke kosten moet worden bezuinigd, enz. Om de juiste beslissingen te nemen, hebben de ondernemers nood aan deskundig advies.” aldus Isabelle Grippa, directeur-generaal van hub.brussels.

Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels: “In deze ongekende en ontwrichtende economische context is een goede samenwerking tussen de gewestelijke overheidsinstellingen meer dan nodig. Het is namelijk essentieel dat we onze krachten bundelen om onze respectieve taken ten dienste van de ondernemers en van de ontwikkeling en het herstel van de Brusselse economie naar behoren te kunnen vervullen.” Hij verduidelijkt: “finance&invest.brussels was berekend op de taken die de Brusselse Regering haar toevertrouwde, door blijk te geven van een opmerkelijke flexibiliteit en vastberadenheid bij de ontwikkeling van unieke financieringsoplossingen en zich bovendien te blijven inzetten voor de bevordering en ontwikkeling van de financieringsketen voor bedrijven die waarde creëren in het Brussels Gewest.”

Olivier Kahn, coördinator van het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (COm) van Beci: “Het lijkt erop dat het moeilijk zal zijn om op zijn eentje door deze crisis te komen. Enerzijds is er de steun en anderzijds de goede praktijken. De tegenspoed leidde tot de ontwikkeling van positieve gedragingen in bedrijfsvoering. Zo ook wees de crisis op de voordelen van synergieën. Zoals deze bloemenwinkel en bakkerij die naast elkaar gevestigd zijn en eerst een bestelwagen deelden en vervolgens samen marketingacties organiseerden. Om de kosten te drukken kunnen ondernemingen niet-strategische acties samen organiseren. Communicatie, marketing en logistiek lenen zich hier uitstekend voor. We moeten deze solidariteit levend houden! ”

Covid-19: overzicht van de belangrijkste economische steunmaatregelen aangekondigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

 • een eenmalige premie van 4.000 euro voor actieve ondernemingen waarvoor een verplichte sluiting geldt (per ministerieel besluit van 18 maart 2020), voor een budget van 110 miljoen euro;
 • een premie van 3.000 euro voor alle taxi-uitbaters en verhuurdiensten van auto’s met chauffeur, of een budgettaire inspanning geschat op vrijwel 4.500.000 euro;
 • een compensatiepremie van 2.000 euro (voor een totaal budget van 102 miljoen euro) voor de ondersteuning van ondernemers en micro-ondernemingen (van 0 t/m 5 VTE’s) getroffen door een forse daling van hun omzet;
 • een eenmalige premie van 4.000 euro voor de dienstenchequesector alsook een brutobedrag van 2,5 euro/uur aangegeven tijdelijke werkloosheid (BEW);
 • een opdracht gedelegeerd aan finance&invest.brussels: 40 miljoen euro achtergestelde leningen met een voordelige rente voor horecabedrijven van meer dan 50 VTE’s (die geen toegang hebben tot de eenmalige premie), alsook voor de leveranciers van de horecasector;
 • een herkapitalisatie van finance&invest.brussels voor een bedrag van 160 miljoen euro gespreid over 4 jaar;
 • een “proxi-lening” om het spaargeld van de burger ter beschikking te stellen voor de financiering van de KMO’s via een belastingkrediet op een/meer door een belastingplichtige aan een KMO toegekende lening(en);
 • steun aan tewerkstellingscoöperaties en deelbedrijven;
 • uitbreiding van de microkredietfaciliteiten.

De partners van de cel voor noodsteun

hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, is een van de belangrijkste gewestelijke partners voor een Brusselse onderneming. Het Agentschap informeert en adviseert iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onderneming wil oprichten of uitbreiden en ondersteunt ondernemingen die van cruciaal belang zijn voor het Gewest. De cel voor noodsteun werd opgericht binnen hub.brussels dat samen met alle partners de actie coördineert van het Brussels Gewest op niveau van de steun aan de ondernemingen getroffen door de Covid-19-crisis en dat zich belast met de dossiers die een sectorale begeleiding of een specifieke expertise vereisen (financieel, juridisch, stedenbouwkundig, milieu, subsidies), of nog een ondersteuning bij de export, kredietbemiddeling of administratieve vereenvoudiging.

1819, gehuisvest bij hub.brussels, is de informatiedienst van het Brussels Gewest die Brusselse starters en ondernemers informeert en doorverwijst naar een netwerk van private en publieke diensten. Telefoonnummer, website, collectieve infosessies, networking, enz. de dienst 1819 is de toegangsdeur naar de cel voor noodsteun.

Het COm-Beci, het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden van Beci (Kamer van koophandel van Brussel), helpt zelfstandigen en bedrijfsleiders de balans op te maken van hun beroepsactiviteit en nieuwe oplossingen uit te denken voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Het COm-Beci stelt de cel noodsteun de expertise ter beschikking van een team van bemiddelaars, advocaten, boekhouders en coaches,.

finance&invest.brussels is de publieke financieringspool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de oprichting en de groei ondersteunt van particuliere ondernemingen, door de bevordering en ontwikkeling van de financieringsketen. De financieringsoplossingen die finance&invest.brussels aanbiedt, nemen de vorm aan van leningen, participaties of de toekenning van een waarborg via het Brussels Waarborgfonds.

Binnen de cel voor noodsteun stelt finance&invest.brussels de ondernemers 4 financiële steuninstrumenten ter beschikking, te weten:

 1. een moratorium op lopende kredieten,
 2. kredieten zonder waarborg (quasi eigen vermogen) voor de horecabedrijven van meer dan 50 VTE’s en hun leveranciers, via een gedelegeerde opdracht,
 3. waarborgen via het Brussels waarborgfonds,
 4. microkredieten: leningen toegekend door Brusoc, dochteronderneming van finance&invest.brussels, voor een maximaal bedrag van € 15.000 euro met een rente van 1,75% ter ondersteuning van de geldelijke middelen van zeer kleine ondernemingen (ZKO’s), zelfstandigen en sociale ondernemingen.

De Lokale economieloketten (LEL) stimuleren de oprichting en ontwikkeling van lokale economische activiteiten, zonder onderscheid tussen de activiteitensectoren. In het kader van de cel voor noodsteun houden zij zich vooral bezig met kwesties die verband houden met administratieve formaliteiten, het liquiditeitsplan, subsidies en andere financieringsinstrumenten. De 5 LEL’s: LEL Schaarbeek, LEL Brussel, LEL Anderlecht, LEL Sint-Gillis en LEL Molenbeek.

De Agentschappen voor eigen tewerkstelling (AET’s). De door Actiris gedragen maatregel “Begeleiding bij eigen tewerkstelling” telt 5 partners. De maatregel is vooral bestemd voor bepaalde categorieën van kwetsbare werkzoekenden die weinig of geen toegang hebben tot het ondernemerschap. In het kader van de cel voor noodsteun komen Credal entreprendre, Job Yourself, Microstart et ILES de cel versterken met een eerstelijnsbegeleiding. 

Perscontacten:

Kabinet van Barbara Trachte
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
0485/89 83 95

hub.brussels
Florence Ortmans
fortmans@hub.brussels
0494/57 62 80

Cathy Schoels
0477/680 280
cathy.schoels@gmail.com