Skip to main content

Laatste nieuws:

Hoewel uiterste voorzichtigheid geboden blijft, lijkt de situatie in de ROB’s en RVT’s zich te stabiliseren. Het aantal getroffen bewoners blijft toenemen, maar minder snel dan in maart en april. Het aantal sterfgevallen neemt gestaag af, zoals blijkt uit de volgende grafiek:

(Aantal nieuwe sterfgevallen in ROB’s en RVT’s in het Brusselse gewest – vermoedelijke en bevestigde gevallen – Bron: Sciensano)

Daarnaast zien we een zeer bemoedigende daling van het ziekteverzuim bij het personeel: van een gemiddeld absenteïsme van 16 % begin april naar 8 % op dit ogenblik.

Van de 137 ROB’s en RVT’s van de GGC in Brussel hebben inmiddels 122 de grootste problemen achter zich gelaten, zowel op het gebied van beschermingsmiddelen als wat het absenteïsme van het personeel betreft. Ze worden echter nog steeds opgevolgd op basis van de gegevens die ze dagelijks in Sciensano invoeren en kunnen opnieuw een beroep doen op de coördinatie van de ondersteuningsteams in het geval van een terugval.

In België zijn onze rusthuizen – net als elders in de wereld – bijzonder blootgesteld aan het coronavirus, ondanks de inperkings- en beschermingsmaatregelen die zeer snel op het hele grondgebied werden genomen (verbod op bezoek, isolering van bewoners met symptomen, sociale-afstandsmaatregelen, enz.).

Vanaf het begin van de epidemie in België heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eerst een monitoring en vervolgens een Actieplan voor Rusthuizen uitgewerkt dat dagelijks wordt aangepast en versterkt om zieke bewoners te verzorgen, de verspreiding van het virus te voorkomen en te bestrijden, maar ook om het personeel te beschermen en de rusthuizen versterking te bieden. Op 27 maart heeft de Brusselse regering een eerste uitzonderlijk budget van 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van bijkomend beschermingsmateriaal, de ontsmetting en de verwerking van afval, de eventuele inrichting van crisisruimten en de dekking van bepaalde bijkomende loonkosten.

Hierbij zijn de volgende maatregelen genomen:

1. Verzorging van zieke bewoners en bestrijding van de verspreiding van het virus

Screeningcampagnes (testing)
Om de zorg beter te kunnen organiseren op basis van de toestand van de patiënten en het personeel, was het belangrijk om de zieke, maar vooral ook de niet-zieke dragers van het virus op te sporen. Meer dan 20.000 tests werden door de federale regering ter beschikking gesteld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verdeling van de tests in de ROB’s en RVT’s is nu afgerond. 3 % van het personeel en 6 % van de bewoners hebben positief getest voor COVID-19. Deze resultaten zijn heel vergelijkbaar met deze die in heel België worden waargenomen.

Organisatie van de afzondering
De isolering van de bejaarde personen in de ROB’s en RVT’s kan een even grote bedreiging vormen als het virus zelf. Daarom is een zeer strikt protocol opgesteld om de bewoners opnieuw bezoek te laten ontvangen, onder voorwaarden. Tot nu toe organiseren 32 ROB’s en RVT’s bezoek (in de tuin, achter glas of in de ROB of het RVT). 12 ROB’s en RVT’s zijn van plan om volgende week te beginnen met bezoeken. De andere zijn of nog in gesprek met de actoren of nog niet klaar. We hopen dat er snel aan de voorwaarden wordt voldaan om het aantal rusthuizen waar bezoek mogelijk is, te vergroten, te meer omdat er in dit stadium geen problemen in verband met de bezoeken zijn gemeld tijdens de opvolgingsvergaderingen met de rusthuizen. Daarnaast heeft een samenwerking tussen de kabinetten Maron en Clerfayt, met de steun van het CIBG en Iriscare, het mogelijk gemaakt om in de Brusselse rusthuizen tablets te verdelen met de nodige uitleg, zodat er videoconferenties kunnen worden georganiseerd tussen de bewoners en hun families. Deze tablets zijn gekozen omdat hun oppervlak bestand is tegen het schoonmaken met desinfecterende producten.

Snelle-interventieteams en ondersteuningsteams
Twee teams van AZG, een van het Rode Kruis en een van de Federatie van Medische Huizen blijven de reorganisatie van het werk en het gebruik van het materiaal ondersteunen in de vijftien ROB’s en RVT’s die nog steeds in moeilijkheden zijn. De activiteiten van de AZG-teams zullen worden aangepast aan de toekomstige behoeften.

2. Bescherming van het personeel

Beschermingsmateriaal
De laatste verdeling op 5 mei brengt de totale hoeveelheid materiaal die sinds het begin van de gezondheidscrisis is verdeeld op 1.700.000 chirurgische maskers, 43.000 FFP2-maskers, 86.000 stoffen maskers, 55.000 schorten en 18.000 gelaatsschermen. Opgemerkt moet worden dat de volledige kosten van deze beschermingsmiddelen die door Iriscare aan de rusthuizen worden verstrekt, door de gewestelijke overheid zullen worden gedragen.

Daarnaast is er een samenwerking tussen Iriscare, Citydev, hub.brussels en de bevoegde kabinetten opgezet om het aanbod van de Brusselse producenten af te stemmen op de vraag van de sectoren. Vandaag bestaat dit aanbod vooral uit herbruikbare schorten (aangezien momenteel een groot tekort aan wegwerpschorten bestaat) en gelaatsschermen. In de toekomst zou het ook om ander materiaal kunnen gaan, zoals FFP2-maskers. Deze samenwerking maakt het mogelijk om de sanitaire behoeften te koppelen aan de verplaatsing van de productie van bepaalde essentiële materialen waarvan de beschikbaarheid ons op dit moment uiterst afhankelijk maakt van de wereldmarkt.

Er worden ook contacten gelegd met de structuur die de productie van chirurgische maskers in het Waalse gewest zal opstarten, om op zijn minst een strategische voorraad van dit type maskers op te bouwen.

Psychologische ondersteuning
De erkende palliatieve-zorgteams en psychologen van AZG reageren op verzoeken om – met name psychologische – ondersteuning van bewoners en zorgteams in deze moeilijke tijden. Er zijn ook twee mobiele teams voor psychologische ondersteuning van het personeel beschikbaar.

3. Versterking van de rusthuizen om de zorg aan de bewoners te waarborgen

Versterking door het leger
De twee RVT’s die hulp kregen van het leger, kunnen het sinds vorige week opnieuw alleen aan, maar ook hier blijft de situatie fragiel en wordt deze nauwlettend in het oog gehouden.

Bijkomend personeel
Iriscare heeft mobiele teams van verpleegkundigen opgezet om de teams in rusthuizen te versterken. Drie ROB’s en RVT’s krijgen momenteel versterking via dit mechanisme. Daarnaast kunnen de structuren ook rekenen op vrijwilligers en teams van vrijwillige huisartsen.

Dagelijks contact met elke directie
Sinds het begin van de epidemie hadden de diensten van Iriscare en de cel Preventie en Hygiëne van de Diensten van het Verenigd College dagelijks contact met de directie van elk rusthuis in Brussel om de situatie te evalueren en op de hoogte te blijven van elk probleem of elke behoefte aan ondersteuning. Daarnaast moeten de rusthuizen dagelijks nuttige statistieken overmaken aan Sciensano, dat ze meedeelt aan Iriscare en de Diensten van het Verenigd College.
Deze dagelijkse monitoring, die voor 122 ROB’s en RVT’s kon worden verminderd tot een contact twee keer per week, stelt Iriscare en de Diensten van het Verenigd College in staat om de situatie te beoordelen en het systeem aan te passen aan de veranderende behoeften.

 

Alain Maron: “De situatie lijkt op dit moment onder controle te zijn dankzij het werk van de diensten van de GGC en Iriscare, maar ook dankzij het werk van het verplegend en niet-verplegend personeel in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, wat benadrukt moet worden. We weten hoe moeilijk hun werkomstandigheden waren en nog steeds zijn, en toch stonden ze er met veel moed en toewijding. We willen ze daarvoor bedanken. Ook de cruciale steun van onze partners (AZG, Rode Kruis, Belgisch Leger, Federatie van Medische Huizen, FBHAV) en van de vrijwilligers moet worden erkend. De situatie blijft echter fragiel en daarom blijven we voortdurend waakzaam om een tweede golf te voorkomen.”