Skip to main content

De isolementsmaatregelen die aan Rusthuizen en Rust- en Verzorgingstehuizen (ROB-RVT’s) worden opgelegd, zijn weliswaar noodzakelijk om de epidemie in te dammen, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners die, geïsoleerd van hun familie en zonder directe sociale contacten, in een depressie zouden kunnen terechtkomen.

Daarom krijgen de ROB-RVT’s op initiatief van de minister van Welzijn en Gezondheid, Alain MARON, en de minister bevoegd voor Digitalisering, Bernard CLERFAYT, vandaag tablets die door hun bewoners kunnen worden gebruikt.

De teams die actief zijn in de ROB-RVT’s zullen in functie van hun beschikbaarheid om beurten de bewoners begeleiden bij videogesprekken met hun familie, al is het maar voor een paar minuten.

Deze maatregel maakt deel uit van een reeks maatregelen die een humaan isolement moeten garanderen.

“Uiteraard is de situatie van elk ROB-RVT anders. Voor sommigen van hen zal de implementatie van deze videogesprekken pas over enkele weken mogelijk zijn, wanneer de situatie wat rustiger is geworden, maar we stonden erop dat elke Brusselse instelling nu al over deze mogelijkheid zou kunnen beschikken omdat we ervan overtuigd zijn dat we door het vermenigvuldigen van deze kleine openingen naar de buitenwereld, iedereen hoop kunnen geven.”, zegt Alain MARON.

Volgens Bernard CLERFAYT “kunnen nieuwe technologieën ons dagelijks leven aanzienlijk verbeteren doordat zij het mogelijk maken om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te onderhouden. Dankzij de tablets die in de rusthuizen worden verdeeld, wordt het isolement van de bewoners verzacht en krijgen zij de mogelijkheid om toch even contact te hebben met hun naasten en familie”.

Meer info?
Pascal Devos
0478/34.23.77