Skip to main content

Op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president, Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over een nieuw economisch steunpakket voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. Het budget voor deze nieuwe steunmaatregelen voor deze nog altijd zwaar getroffen sectoren wordt geraamd op 66 miljoen euro.

Veel sectoren hebben hun activiteit effectief hervat, zij het in een verschillend tempo in functie van het door het Overlegcomité vastgestelde tijdschema voor de afbouw van de inperkingsmaatregelen. Deze sectoren hebben evenwel allemaal de bijzonderheid dat zij economische activiteiten ontwikkelen waarbij een publiek, groepen individuen, soms in grote aantallen, betrokken zijn en dat hun omzet afhangt van deze bezoekersaantallen. Ze zijn dan ook bijzonder afhankelijk van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, de capaciteitsbeperkingen, de opgelegde openingsuren en de voorraden van hun leveranciers, maar ook van het gedrag van de consumenten en van de weersomstandigheden.

Het herstel is dus ingewikkeld en op lange termijn nog grotendeels onvoorspelbaar; de cashflow is laag; de bestelplanning raakt maar langzaam bevestigd.

Daarom wil de regering vandaag opnieuw steun verlenen aan degenen die Brussel doen leven en stralen door hun uitbating van en werk in restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sport- en concertzalen, enz.

Hiertoe zal de regering concreet verschillende steunmechanismen invoeren om de cashflowproblemen te verlichten en de duurzaamheid van een nog broos economisch herstel te verzekeren:

  • Steunpremie voor de evenementensector

Dit steunmechanisme voor de evenementen- en cultuursector, alsook voor de sector van het toerisme, de sport en discotheken, heeft tot doel de steun voort te zetten die in het kader van de Tetra-premie is opgestart. Deze premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE’s en, vooral, van het omzetverlies.

  • Thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector

Sinds het begin van de crisis heeft het Brussels Gewest leningen opgezet met bijzonder aantrekkelijke voorwaarden voor Brusselse ondernemingen. De Brusselse economische sectoren hebben veel gebruik gemaakt van de Recover- en Oxygen-lening en de gedelegeerde opdracht. De evenementen- en cultuursector werkt volgens zeer specifieke logica’s. Het Gewest zal voor hen een nieuwe lening financieren en organiseren.

  •  Herstelpremie voor de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers)

Dit steunmechanisme is bedoeld om het herstel te ondersteunen van de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers), namelijk degenen die nog steeds te kampen hebben met ernstige cashflowproblemen en een nog steeds te laag activiteitsniveau. De premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE’s en het omzetverlies.

  • Premie voor de toeristische-logiessector

De situatie van de toeristische-logiessector in het Brusselse gewest blijft catastrofaal vanwege de afwezigheid van toeristen. Brussel is het gewest dat het meest door dit fenomeen wordt getroffen. Gezien het belang voor de werkgelegenheid en de economie is beslist nieuwe specifieke steun aan deze sector toe te kennen.

De details van al deze maatregelen zullen begin september worden meegedeeld.

Rudi Vervoort, minister-president: “Ondanks het herstel van de verschillende sectoren blijft de situatie kritiek. De bijna totale afwezigheid van toeristen in Brussel heeft een ongekende impact gehad op de verschillende sectoren die met het toerisme te maken hebben. Deze sectoren vormen een belangrijke pijler van het toeristische ecosysteem en blijven van essentieel belang voor de Brusselse economie en werkgelegenheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van het Gewest. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Brusselse regering hen blijft steunen. Naast deze nieuwe economische hulp zal de regering alles in het werk blijven stellen om samen met de betrokken partners het toerisme weer op gang te brengen.”

Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “Het is duidelijk dat we nog voor een moeilijk najaar staan. We evolueren naar een ‘nieuw normaal’. We willen het typische stadsleven terug op gang trekken. Maar we moeten dat ook zien te verzoenen met het virus dat nog steeds niet helemaal verdwenen zal zijn. Met deze maatregelen willen we steun geven aan de horeca, maar vooral ook aan de evenementen- en culturele sector. Die sectoren die van Brussel de stad maken die ze is en die ook als vliegwiel kunnen dienen om de hele Brusselse economische motor weer te doen draaien.”

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Met dit nieuwe pakket steunmaatregelen zet de Brusselse regering haar steun voort aan sectoren die nog niet op volle capaciteit kunnen hervatten en waarvoor de komende maanden nog veel onzekerheid bestaat, zoals het geval is voor veel ondernemingen die actief zijn in de evenementen- en cultuursector, maar ook voor de zwaarst getroffen horeca.”