Skip to main content

De Brusselse regering heeft donderdag het advies van het Brussels Gewest over de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van Brussels Airport goedgekeurd. Voor de Brusselse regering is de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning van Brussels Airport, die door het Vlaams Gewest aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, gebrekkig. “De aanvraag tot hernieuwing van de vergunning en de bijbehorende impactstudie zijn volstrekt ontoereikend, met name wat de evaluatie van de milieu-impact van de luchthaven betreft. Er worden geen oplossingen onderzocht om de overlast van het luchtverkeer te verminderen, terwijl het hoog tijd is om de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te beschermen”, zegt Alain Maron, de Brusselse minister van Leefmilieu, namens de regering.

 

Nochtans heeft het Vlaams Gewest met de toekenning van de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven belangrijke hefbomen in handen om de geluidsoverlast veroorzaakt door de luchthavenactiviteiten waar de omwonenden al te lang onder lijden, te verminderen. “We stellen vast dat de impactstudie ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag niet grondig genoeg is voor het Vlaams Gewest om een gefundeerde beslissing te nemen over de hernieuwing van de milieuvergunning van Brussels Airport. Er is geen rekening gehouden met de eerder gecommuniceerde verzoeken van de Brusselse regering om de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te beschermen. We vragen meer respect voor de reële, dagelijkse bekommernissen van de duizenden omwonenden van de luchthaven in Brussel, Vlaanderen en Wallonië”, zegt de minister.

 

Ter herinnering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vraagt dat in de nieuwe milieuvergunning met name wordt voorzien in:

  • het beperken van het aantal vliegbewegingen tot 220.000 per jaar;
  • het afdwingen van de naleving van de Brusselse geluidsnormen om de geluidsoverlast te beperken;
  • het afschaffen van de nachtvluchten;
  • het verplicht stellen van de vervanging van de vloot door stillere vliegtuigen.

 

De hernieuwing van de milieuvergunning van Brussels Airport is een unieke kans voor de Vlaamse minister van Omgeving om de gezondheid en het welzijn van alle omwonenden te beschermen, of ze nu Vlaams, Brussels of Waals zijn. “Als de milieuvergunning van de luchthaven wordt hernieuwd op basis van de documenten die door het Vlaams Gewest aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen, is dat een gemiste kans. Het veiligstellen van de economische belangen in verband met de luchthavenactiviteit mag niet ten koste gaan van de bescherming van de gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden”, voegt minister Maron eraan toe.

 

In december 2023 vroeg minister Alain Maron aan Leefmilieu Brussel om de Brusselaars te informeren over hoe ze hun stem konden laten horen in het kader van het openbaar onderzoek dat het Vlaams Gewest had gelanceerd over de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven. “Het openbaar onderzoek is nu voorbij en de mening van de Brusselaars moet worden gehoord. De impactstudie moet worden herzien om verder te gaan, en de toekomstige vergunning moet strikte nieuwe voorwaarden garanderen om de overlast van het luchtverkeer aanzienlijk te verminderen”, besluit de minister.

 

Minister Maron sluit gerechtelijke stappen niet uit als de af te geven milieuvergunning niet verder gaat, door meer garanties te bieden met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de omwonenden.