Skip to main content

 

In 2021 lanceerde de Brusselse regering het RenoClick-project, dat deel uitmaakt van de Renolution-strategie, om gewestelijke, gemeenschaps- en gemeentelijke instellingen te adviseren en te begeleiden bij de energierenovatie van hun gebouwen. Een honderdtal instellingen heeft al een beroep gedaan op die dienst van Sibelga. Bovendien heeft de Brusselse regering op initiatief van Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Energie, een uitzonderlijk budget van meer dan 13 miljoen euro goedgekeurd om de meest voorbeeldige renovatieprojecten op het vlak van energie, circulariteit en duurzaamheid financieel te ondersteunen. De 15 winnende projecten, die worden gefinancierd in het kader van het herstelplan Next Generation EU en een totale oppervlakte van meer dan 45.000 m² beslaan, streven ernaar hun totale energieverbruik met 70% te verminderen.

 

De renovatie van gebouwen staat centraal in de prioriteiten van de Brusselse regering, met meer dan 360 miljoen euro aan overheidsinvesteringen voor Renolution, de gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen. De renovatie van de Brusselse gebouwen, die bijzonder oud en slecht geïsoleerd zijn, is immers essentieel om ze energie-efficiënt te maken. Isolatie, hoogwaardige verwarmingsinstallaties en het gebruik van hernieuwbare energie zijn essentieel om Brussel te bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen. De Brusselse gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van het energieverbruik van het Gewest. De gebouwensector is de grootste uitstoter van broeikasgassen en een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling, samen met het verkeer.

 

Het Brussels Gewest telt een groot aantal openbare gebouwen, zoals scholen, crèches, rusthuizen, sport- en cultuurcentra, zwembaden enz. De overheden die eigenaar zijn van die gebouwen hebben een voortrekkersrol te spelen door het goede voorbeeld te geven op het gebied van de energie-efficiëntie van hun gebouwen. En door vandaag te investeren, verlagen ze aanzienlijk hun energiefactuur voor de toekomst, en dus de overheidsuitgaven die door de Brusselaars worden gefinancierd. De Brusselse regering heeft beslist om de meest voorbeeldige renovatieprojecten financieel te ondersteunen via de RenoClick-premie. Die premie, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en gefinancierd in het kader van het Europees herstelplan Next Generation, dekt tot 75% van de kosten van de werken. Voor 2023 heeft Leefmilieu Brussel net 15 projecten geselecteerd op basis van twee belangrijke criteria:

 • de dankzij de werkzaamheden gerealiseerde energiebesparingen om een ambitieuze energiedoelstelling te bereiken;
 • de duurzaamheid en circulariteit van de renovatie.

Tussen nu en 2026 zal meer dan 45.000 m² aan school-, administratieve, sport- en culturele gebouwen op een voorbeeldige manier worden gerenoveerd. “Na de renovatie zal het energieverbruik van die gebouwen door drie worden gedeeld”, vertelt Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie. “De gebouwen die worden gerenoveerd met de RenoClick-premie streven naar koolstofneutraliteit. Beter geïsoleerde crèches en scholen, zwembaden en rusthuizen die goed verwarmd zijn en minder energie verbruiken zijn uiteraard goed voor de planeet, maar zijn ook goed voor de bewoners en gebruikers van die plaatsen, die meer comfort zullen krijgen. Als je bijvoorbeeld een school isoleert, bescherm je de leerlingen tegen oververhitte klaslokalen in de zomer en koude, vochtige klaslokalen in de winter. Door overheden, zoals gemeenten, vooruit te helpen in de energietransitie, helpen we hen ook om hun energiefacturen te verlagen. Met het bespaarde geld kunnen ze investeren in andere diensten voor de burgers of de belastingen verlagen.”

 

Dit zijn de winnende projecten:

 • Stad Brussel, het Vanderborghtgebouw;
 • OCMW van Brussel, drie kantoorgebouwen;
 • hoofdkantoor van Brulocalis;
 • Net Brussel, depot in Neder-Over-Heembeek;
 • FGC, middelbare school op de CERIA-campus;
 • Jette, crèche La Ribambelle;
 • gemeente Schaarbeek, twee culturele ruimten;
 • GOB, administratief gebouw (kantoren en ateliers);
 • Ukkel, middelbare school;
 • Sint-Lambrechts-Woluwe, zwembad Poseidon en wijkcentrum Les Pléiades;
 • Watermaal-Bosvoorde, zwembad Calypso.