Skip to main content

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedeliijke Regering op donderdag 12 november in tweede lezing het ontwerpbesluit goedgekeurd betreffende de steun aan “cafés en restaurants” in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Deze steun heeft tot doel om via een eenmalige premie van 3.000 euro financiële steun te verlenen aan de volgende vestigingen die als gevolg van de crisismaatregelen gedwongen moeten sluiten: restaurants, cafés en bars, drinkgelegenheden, theehuizen en cafetaria’s. Het gaat om ongeveer 8.500 vestigingen voor een totaal budget van 26 miljoen euro.

Het aanvraagformulier voor de premie zal vanaf dinsdag 17 november beschikbaar zijn op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: www.premiecovid.brussels

Meer bepaald, komen ondernemingen met de volgende NACE-btw-codes in aanmerking voor de premie:
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening;
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
56.301 Cafés en bars.

De betrokken ondernemingen zullen de premie voor hun vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ontvangen, met een maximum van vijf vestigingseenheden, op voorwaarde dat het om een actieve vestiging gaat.

Ondernemingen die de sluitingsverplichting niet naleven of deze niet hebben nageleefd, komen niet in aanmerking voor deze premie, met uitzondering van ondernemingen die afhaalmaaltijden hebben georganiseerd met inachtneming van de geldende maatregelen.

“De Horeca-sector betaalt een zware prijs voor de crisis. Caféhouders en restaurateurs zijn de eersten die als gevolg van de gezondheidsbeslissingen in verband met de tweede golf van het virus hebben moeten sluiten. De gewestelijke premie van 3.000 euro die voor hen bestemd is, moet hen nu helpen om bepaalde vaste kosten te dragen die niet door de federale steun worden gedekt, zoals het overbruggingsrecht of de tijdelijke werkloosheid. Ondertussen hebben andere bedrijven ook moeten sluiten na de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober. De Brusselse regering werkt nu aan hun ondersteuning via nieuwe steunmechanismen”, legt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Meer info?

Nicolas Roelens
0485/89.83.95