Skip to main content

De Brusselse regering heeft ervoor gekozen een voortrekkersrol te spelen in de economische transitie. Om beter te begrijpen wat dat begrip ‘transitie’ inhoudt, vindt vanaf 22 november een week vol evenementen en ontmoetingen plaats.

Om te beginnen: wat is ‘economische transitie’?

Het is het ondersteunen van de geleidelijke transformatie van de economische activiteiten om bij te dragen tot de sociale en ecologische uitdagingen. Het gaat dus om het ondersteunen en begeleiden van ondernemingen die een lokale, circulaire, sociale en democratische economie bevorderen. Het is een beweging waaraan alle ondernemingen, ongeacht hun omvang of sector, kunnen deelnemen.

Maar wat houdt die economische transitie in Brussel concreet in? Hoe kunnen ondernemers, bedrijfsleiders en institutionele en politieke actoren in Brussel eraan deelnemen? Om er meer over te weten te komen, nodigen Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris en hub.brussels u uit op het colloquium ‘De economie van de toekomst – Wat zijn de uitdagingen en de kansen voor de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?’ dat zal plaatsvinden op dinsdag 23 november, met onder andere Kate Raworth, auteur van de ‘Donuttheorie’.

Voor Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, zijn dergelijke evenementen van belang om ondernemers die in deze kwesties geïnteresseerd zijn te informeren, maar ook om een reeks vooroordelen te ontkrachten: “Alle ondernemingen zijn, elk op hun eigen manier en op hun eigen niveau, in staat zich aan die dynamieken van economische transitie aan te passen en hun milieu- en sociale impact te beperken. Er zijn veel succesverhalen! We moeten ze op de voorgrond kunnen plaatsen.

Alle praktische informatie en andere evenementen zijn te vinden op https://www.economictransition.brussels/.