Skip to main content

De doelstelling van Alain Maron, minister van Gezondheid en Welzijn van de Brusselse regering, is sinds het begin van de legislatuur duidelijk: prioriteit geven aan het zoeken naar duurzame en kwalitatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften van dakloze en slecht gehuisveste personen en gezinnen. Dat is essentieel om die kwetsbare doelgroepen in staat te stellen opnieuw een waardig leven te leiden.

 

Daarom heeft het Brussels Gewest op 23 juni 2022 een projectoproep gelanceerd om die prioriteit te concretiseren. De projectoproep was gericht op projecten waarbij:

 • woningen worden gevonden en gerenoveerd om daklozen duurzaam te herhuisvesten;
 • de capaciteit van opvangtehuizen voor gezinnen wordt vergroot.

Die beslissing bevestigt de wil en de prioriteiten van de Brusselse regering om daklozen te helpen:

 • het versterken van het ‘Housing First’-plan (verviervoudiging tegen het einde van de legislatuur) met het oog op de duurzame huisvesting van personen en gezinnen;
 • het voorkomen van woningverlies en uitzettingen;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de noodhulpvoorzieningen (en de 24-uursorganisatie ervan);
 • het vergroten van de capaciteit van de opvangtehuizen (met name voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld);
 • het ontwikkelen van innovatieve projecten (met name projecten voor het gebruik van leegstaande gebouwen, partnerschappen met sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen).

Alain Maron: “Ik ben ervan overtuigd dat we via de toegang tot een kwaliteitsvolle woning in combinatie met begeleiding op maat mensen op een duurzame manier van de straat kunnen houden en opeenvolgende tijdelijke oplossingen kunnen vermijden. Zo kunnen we hen helpen om opnieuw stabiliteit en toegang tot hun rechten te vinden. En alleen door samen te werken (Gewest, federale regering, gemeenten, OCMW’s, verenigingen, enz.) kunnen we de bestaansonzekerheid en het aantal daklozen op lange termijn verminderen, door hen huisvesting en geïndividualiseerde en aangepaste medische, psychologische en sociale begeleiding te bieden, zodat ze met een gerust hart aan hun toekomst kunnen denken.”

Concreet heeft de GGC in het kader van deze projectoproep, die op 23 juni 2022 is gelanceerd en op 29 augustus 2022 is afgesloten, een bedrag van 1,6 miljoen euro vrijgemaakt waarmee subsidies kunnen worden toegekend aan 5 operatoren (vzw Open Deur, SVK Verhaegen, Projet Lama, HUMAH en Pro Renovassistance) voor:

 • de renovatie van 19 appartementen (waaronder appartementen met meerdere slaapkamers die oplossingen voor gezinnen mogelijk maken);
 • de creatie van 8 extra bedden voor gezinnen in een opvangtehuis.
 • Hiermee worden waardige en duurzame oplossingen geboden aan 60 daklozen (alleenstaand of met een gezin) die bovendien begeleiding krijgen van gespecialiseerde diensten om ervoor te zorgen dat de herhuisvesting duurzaam is.

 

 • Pro Renovassistance: 3 woningen met 2 slaapkamers en 1 woning met 1 slaapkamer (potentieel 14 plaatsen)
 • Open Deur: capaciteitsverhoging van het opvangtehuis (van 22 bedden naar 30 bedden)
 • Projet Lama: 8 semigemeenschappelijke kamers in 4 appartementen (8 plaatsen)
 • HUMAH: bouw van 6 woningen (6 plaatsen – 1 huurder per woning)
 • SVK Verhaegen: renovatie van een school tot 5 woningen (1 studio, 1 appartement met 1 slaapkamer, 1 appartement met 2 slaapkamers, 2 appartementen met 5 slaapkamers)

 

Tot slot, Vincent Desirotte, coördinator van het sociaal verhuurkantoor van Sint-Gillis: “Het MONTENEGRO-project bestaat in de aankoop door ons kantoor en vervolgens de verbouwing van een pand tot 5 woningen en collectieve ruimtes. De woningen zijn van verschillende aard en bestemd voor de meest kansarmen. Deze subsidie maakt het mogelijk om de infrastructuur te consolideren (ook in een duurzame logica), comfortabelere woningen aan te bieden en de doelgroep beter te begeleiden. Gezien de huidige situatie (energiearmoede, galopperende inflatie, enz.) komt deze subsidie dus op het juiste moment en wordt ze een van de onmisbare hoekstenen van ons project. Wij zijn verheugd dat de huisvestingssector en de sector van de bijstand aan personen met dit voorbeeld hebben kunnen aantonen dat samenwerking en overleg van fundamenteel belang zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken.”