Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Brusselse regering in eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat tot doel heeft om alle steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te heroriënteren naar projecten die een voorbeeldfunctie vervullen op sociaal of milieuvlak. In totaal gaat het voor deze heroriëntering om ongeveer 50 miljoen euro per jaar, die afkomstig is uit het budget van Innoviris.

Concreet houdt de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van Innoviris een reeks financiële steunmaatregelen in voor innovatieve projecten van Brusselse ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, overheden of maatschappelijke organisaties. De meeste van die programma’s worden georganiseerd via projectoproepen en zijn hier te vinden:

https://innoviris.brussels/nl/ontvang-financiele-steun

Al die steuninstrumenten zullen geheroriënteerd worden om innovatie te stimuleren in de richting van modellen die een voorbeeldfunctie hebben op sociaal of milieuvlak.

Met deze hervorming voltooit het Brussels Gewest de algemene heroriëntatie van de economische steun in het kader van de Shifting Economy, zodat die steun tegen 2030 uitsluitend bestemd is voor ondernemingen die zich aangesloten hebben bij de economische transitie. Ter herinnering: de strategie voor de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tot doel om de Brusselse economie te transformeren zodat ze tegen 2050 volledig koolstofvrij is.

Naast het integreren van de doelstellingen van de Shifting Economy in de ordonnantie, heeft de hervorming ook als doel om de strategische richtsnoeren van het nieuwe Gewestelijk Innovatieplan (GIP) erin op te nemen. Dat plan bestrijkt de periode 2021-2027 en is in juni 2021 door de Brusselse regering aangenomen. Ter herinnering: in dat meerjarenplan worden de prioriteiten bepaald voor de overheidsfinanciering van onderzoek en innovatie. Er zijn zo zes strategische innovatiedomeinen (SID’s) gedefinieerd:

  • Klimaat: klimaatrobuuste gebouwen en infrastructuur;
  • Optimaal gebruik van de hulpbronnen;
  • Efficiënte en duurzame stedelijke stromen voor een inclusief beheer van de openbare ruimte;
  • Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg;
  • Sociale innovatie, publieke innovatie en sociale inclusie;
  • Geavanceerde digitale technologieën en diensten (transversale SID).

De hervorming zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar in werking treden, nadat de ordonnantie en de verschillende besluiten aangenomen zijn.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: ‘Na de onlangs aangenomen hervorming van de steun voor economische ontwikkeling is het nu tijd om de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie te heroriënteren, om de actoren van het Brusselse innovatieve ecosysteem, waaronder ondernemingen, aan te moedigen om een voorbeeldfunctie te vervullen op sociaal en milieuvlak. Meer dan ooit is innovatie een van de belangrijkste hefbomen om de Brusselse economie tegen 2050 volledig koolstofvrij te maken’.