Skip to main content

De jury van de projectoproep “Klimaatactie” 2020 heeft 28 projecten gekozen voor een totaalbedrag van € 1.975.619. Dit budget, dat door de regering op voorstel van de minister van Klimaattransitie Alain Maron wordt vrijgemaakt, zal de geselecteerde gemeenten en OCMW’s in staat stellen om hand in hand met het Gewest concrete maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan te bestrijden.

Met het oog op de klimaatuitdaging is het inderdaad van essentieel belang dat de overheidsmaatregelen om de klimaatdoelstellingen van het Gewest te bereiken, namelijk een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% tegen 2030 en koolstofneutraliteit tegen 2050, samenhangend zijn. Op voorstel van de minister van Klimaattransitie, Alain Maron, heeft de Brusselse regering daarom in mei 2020 een projectoproep uitgebracht voor klimaatactieprojecten van gemeenten en OCMW’s. Deze projectoproep kende een groot succes en zal in de loop van 2021 opnieuw worden gelanceerd. Het Brussels gewest zal aldus alle publieke actoren die zich inzetten voor het klimaat en de biodiversiteit blijven mobiliseren en ondersteunen, in samenwerking met Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

De projectoproep omvat concreet twee onderdelen: een eerste component ter ondersteuning van gemeenten die een lokale klimaatactiestrategie (een Klimaatactieprogramma) willen ontwikkelen en een tweede ter ondersteuning van concrete projecten die door de gemeenten of de OCMW’s worden uitgevoerd in overeenstemming met de gewestelijke klimaatstrategie. Dit zijn projecten die bijdragen tot de vermindering van de directe of indirecte uitstoot van broeikasgassen of tot een veerkrachtiger Brussels grondgebied door de aanpassing ervan aan de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Voor het eerste gedeelte werden acht gemeenten geselecteerd voor een totaalbudget van € 991.380: Anderlecht, Oudergem, Etterbeek, Vorst, Jette, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe. Deze gemeenten hebben nu maximaal twee jaar de tijd om hun Klimaatprogramma op te stellen. Zij zullen daarvoor met name een beroep kunnen doen op de expertise van Leefmilieu Brussel om het klimaatprofiel van de gemeente vast te stellen en de hefbomen en relevante maatregelen op hun niveau te identificeren om de uitstoot van broeikasgassen op lokaal niveau te verminderen. Voor het tweede deel heeft de jury 20 projecten geselecteerd uit de 25 ontvangen inschrijvingen, goed voor een totaalbedrag van € 984.239. De meeste projecten hadden voor dit deel betrekking op een veerkrachtigere stad. Zo hadden 12 projecten het natuurbehoud in de steden en waterbeheer als voorwerp.

Minister Alain Maron verklaart: “De jury heeft op een grote meerderheid van de ingezonden projecten een positief antwoord gegeven. Dit is uitstekend nieuws voor de klimaatactie op het niveau van het Brussels Gewest. Het is van essentieel belang dat alle bestuursniveaus samen de klimaatuitdaging in een gecoördineerde actie aanpakken. De huidige crisis toont meer dan ooit aan dat we dringend sneller werk moeten maken van een veerkrachtigere stad met respect voor het leefmilieu. Uit deze verschillende projecten blijkt dat lokaal actie ondernemen, zo dicht mogelijk bij de burgers, belangrijk en waardevol is om verandering te bewerkstelligen”.

Voor Brulocalis, Corinne François, Directrice: “De gemeenten en de OCMW’s zijn de natuurlijke partners van het gewest, waarvan ze de klimaatambitie delen. Ze zijn in staat om bepaalde doeltreffende hefbomen op het terrein, zo dicht mogelijk bij de burger, te activeren en kunnen zo de schakel vormen met de (burger)dynamiek van de wijk. Er wordt op lokaal niveau veel gemobiliseerd en wij zijn verheugd dat het gewest de lokale overheden een grotere technische en financiële steun verstrekt. Op die manier zullen talrijke concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering en met het oog op de versterking van de natuur in ons gewest kunnen worden opgezet of uitgebreid”. 

Meer informatie?
Nicolas Roelens, 0485/89.83.95