Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in laatste lezing een ontwerp van besluit goedgekeurd tot de oprichting van een Garantiefonds voor ondernemingen van de evenementen- en cultuursector, zodat organisatoren van evenementen gedekt kunnen zijn tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen. Voor dat Garantiefonds is 12,5 miljoen euro voorzien en het zal op 3 januari operationeel zijn. Alle informatie is echter al vanaf maandag 20 december beschikbaar bij ST’ART.

 

Het organiseren van evenementen, congressen, concerten, … In de huidige gezondheidscontext is het op touw zetten van dergelijke projecten een uitdaging. De onzekerheid rond de nieuwe maatregelen (verbod op of annulering van bepaalde soorten evenementen, capaciteitsbeperkingen, …) verhindert de organisatoren om plannen te maken voor de toekomst, temeer omdat geen enkele verzekeraar de risico’s die verbonden zijn aan COVID-19 dekt. Het zijn echter wel grote sectoren in het leven van het Brussels Gewest en de economische aantrekkelijkheid ervan. Bovendien werden en blijven deze sectoren op economisch vlak bijzonder getroffen door de crisis.

 

Dankzij het Brusselse Garantiefonds zullen organisatoren van evenementen hun projecten dus kunnen opstarten en het financieel risico kunnen beperken in geval van annulering of beperking van de onthaalcapaciteit van het publiek.

 

Concreet zal dit Garantiefonds toegankelijk zijn voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert dat op het Brusselse grondgebied zal plaatsvinden. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, toegankelijk zijn voor het publiek mits betaling en verband houden met kunst, amusement of recreatie. Congressen komen ook in aanmerking voor het Fonds.

 

  • Wat betreft geannuleerde evenementen zal het Fonds niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare uitgaven van het evenement dekken tot een maximum van 30% van het totale budget van het evenement;
  • Wat betreft uitgestelde evenementen zal het Fonds 90% van de uitgaven dekken die niet uitgesteld kunnen worden;
  • Wat betreft evenementen met een gedwongen capaciteitsbeperking zal het Fonds 100% van de terugbetalingen van tickets in verband met de capaciteitsbeperking dekken.

Voor elk van deze situaties zal het maximumbedrag van de garantie 150.000 euro bedragen, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere evenementen van dezelfde onderneming door het Garantiefonds moeten worden gedekt.

 

Kandidaatstellingsdossiers zullen vanaf maandag 3 januari kunnen worden ingediend bij de nv ST’ART. Alle informatie zal vanaf maandag 20 december beschikbaar zijn op https://www.start-invest.be/Evenementgarantie

 

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “De gezondheidscontext is natuurlijk niet eenvoudig, maar mijn doel is om met dit mechanisme perspectieven te bieden aan de economische sectoren. Dit Garantiefonds is een noodzakelijke maatregel die deze voor Brussel belangrijke sectoren in staat zal stellen om, ondanks de onzekerheden, met wat meer sereniteit vooruit te plannen.”

 

Meer info? Nicolas Roelens 0485/89.83.95