Skip to main content

Referentie: AM_SOCSANTE_ActionSociale

Functie

Algemene omschrijving van de opdracht

De raadgever/raadgeefster helpt bij de verwezenlijking van de politieke agenda van de minister inzake welzijn en armoedebestrijding. De medewerk(st)er zal bijdragen aan de verwezenlijking van de beleidslijn en van de acties van de minister om de doelstellingen van het gewestelijk regeerakkoord te volgen.

Overeenkomstig zijn/haar profiel en een overeen te komen taakverdeling ondersteunt hij/zij de opvolging van de gewestelijke strategie inzake welzijn, met name de armoedebestrijding, de toegang tot rechten, de strijd tegen overmatige schuldenlast, het recht op voeding.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de sturing van de projecten, voor het analyseren, raadgeven en opvolgen van de dossiers en aangelegenheden die onder zijn/haar beleidsgebied vallen.

In samenwerking met een netwerk van referentiepersonen en -organisaties op federaal, gewestelijk en lokaal niveau, met de administraties en met de betrokken kabinetten, brengt hij/zij nuttige samenwerkingsverbanden tot stand om zo goed mogelijk rekening te houden met de sociale doelstellingen bij de ontwikkeling van projecten overeenkomstig het meerderheidsakkoord.

Hij/zij oefent zijn/haar functie uit binnen de cel Welzijn-Gezondheid van het kabinet, in nauwe interactie met de andere medewerkers die verantwoordelijk zijn voor welzijn en gezondheid, volgens een taakverdeling die wordt verfijnd in functie van de profielen en ervaringen.

Verantwoordelijkheidsgebieden en voornaamste taken

 • Bijdragen aan de uitwerking en de evolutie van het actieplan van de minister in de betrokken materies, strategische aanbevelingen doen en voorstellen voor acties of beleidskansen formuleren;
 • Bepaalde prioritaire projecten van dat actieplan aansturen, in samenwerking met de betrokken administraties, partners en verenigingen. Het werk van de administraties ter zake superviseren en sturen;
 • De informatie- en kennisstromen en uitwisselingen organiseren, zowel intern als extern (OCMW’s, verenigingen, federaties), met name om voorstellen uit te werken voor de strategische positionering van de Ecolo-ministers;
 • Het standpunt van de minister verdedigen tijdens externe vergaderingen en onderhandelingen met andere kabinetten, OCMW’s, betrokken verenigingen en administraties of diverse gesprekspartners;
 • De administratieve taken vervullen die met de functie gepaard gaan. De budgettaire aspecten van zijn/haar materies beheren, in samenwerking met de begrotingsadviseur (planning en uitvoering);
 • De minister vertegenwoordigen tijdens externe vergaderingen zoals interkabinettenwerkgroepen, werkvergaderingen, debatten, …;
 • Actief deelnemen aan de celvergadering, de briefing van de pregouvernementele vergadering (indien nodig) en de debriefing van de regering;
 • Netwerken opbouwen binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein om goede relaties te onderhouden met sleutelpersonen (administratie, OCMW, vereniging, andere kabinetten, andere beleidsniveaus, …);
 • Regelmatig de celverantwoordelijke informeren over de voortgang van de dossiers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, strategische aanbevelingen doen en voorstellen voor acties of beleidskansen formuleren;
 • Communicatie- en vertegenwoordigingsvoorstellen formuleren voor de minister en het communicatiewerk voorbereiden (basisdocumenten opstellen voor de toespraken, persberichten, persconferenties, diavoorstellingen, brochures…) in nauwe samenwerking met de cel Communicatie;
 • De antwoorden op parlementaire vragen en interpellaties met betrekking tot zijn/haar materies opstellen, in samenwerking met de betrokken administraties;
 • Indien nodig meewerken aan transversale projecten in verschillende cellen van het kabinet.

 

Vereiste kwalificaties en vaardigheden

 • Interesse, kennis en afdoende ervaring hebben op het gebied van sociaal beleid in Brussel: armoedebestrijding, toegang tot rechten, voedselhulp, prostitutie, eenoudergezinnen, strijd tegen overmatige schuldenlast;
 • Zich, met een politieke en strategische blik, doeltreffend kunnen verdiepen in technische dossiers over die onderwerpen;
 • In team- en netwerkverband kunnen werken om collectieve intelligentie en consensus tot stand te brengen;
 • Vaardigheden en afdoende ervaring hebben op het gebied van onderhandelen;
 • Vaardigheden en ervaring hebben met projectbeheer;
 • Helder, nauwkeurig, gestructureerd en, indien nodig, samenvattend kunnen schrijven;
 • Een goede kennis hebben van de Brusselse Franstalige en Nederlandstalige verenigings- en non-profitnetwerken, van de sociaal-economische realiteiten in Brussel en de institutionele architectuur;
 • Diploma hoger onderwijs, universitair diploma of gelijkgesteld;
 • Goede beheersing hebben van kantoortoepassingen voor een efficiënte uitoefening van de functie;
 • Actieve kennis van de tweede landstaal (Fr of Nl) is een must.

 

Vereiste attitudes en kwaliteiten

 • Doorzettingsvermogen en assertiviteit in een onderhandelingscontext;
 • Op een pragmatische manier kunnen werken;
 • Discreet en loyaal;
 • Kritische geest;
 • Zin voor initiatief, gekoppeld aan een strategisch inzicht;
 • Zelfstandig, flexibel en transversaal kunnen werken;
 • Het werk kunnen organiseren, prioriteiten kunnen stellen, onder druk kunnen werken, stressbestendig zijn en de vertrouwelijkheid en deadlines kunnen waarborgen;
 • Diplomatisch zijn en een netwerk van relaties kunnen opbouwen in zijn/haar domein;
 • Het project van de politieke ecologie onderschrijven en de waarden en ethiek delen die inherent zijn aan de politieke ecologie;
 • Een zekere beschikbaarheid en flexibiliteit ten aanzien van de functie zijn noodzakelijk (occasionele vergaderingen ’s avonds en/of in het weekend);
 • De functie houdt een nauwe samenwerking in met de andere leden van de cel en met andere cellen van het kabinet.

 

Plaats in het organigram:

De adviseur rapporteert aan de adjunct-kabinetschef van de cel Sociaal Beleid – Gezondheid (+1), aan de kabinetschef (+2) en aan de minister (+3).

Vooruitzicht:

Mogelijkheid tot verlenging van het contract na evaluatie van de behoeften van de kabinet van Alain Maron voor Gezondheid en Welzijn.

 

Wat wij aanbieden:

 • Een bijzonder stimulerende en creatieve werkomgeving.
 • Deelname aan een vernieuwend politiek project binnen een dynamisch en gemotiveerd team.
 • Een bezoldiging op basis van de barema’s van het Brussels openbaar ambt (te bespreken in functie van de kennis en ervaring).
 • Maaltijdcheques en een volledige dekking van de verplaatsingskosten voor het openbaar vervoer.
 • Opleidingsmogelijkheden voor alle kabinetsleden die dat wensen.30 verlofdagen per jaar.

Kandidaatstelling

Kandidaturen (cv + motivatiebrief) dienen zo snel mogelijk met vermelding van de referentie AM_SOCSANTE_ActionSociale verstuurd te worden naar Eric Devuyst, kabinetssecretaris: RH.cabinetMT@gov.brussels

Als u vragen heeft over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Olivier PETIT, adjunct-kabinetschef van de cel Sociaal Beleid – Gezondheid opetit@gov.brussels.

Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Eric Devuyst, kabinetssecretaris: edevuyst@gov.brussels.