Skip to main content

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft zijn testcapaciteit uitbreiden. Het aantal testen zou moeten stijgen van 13.000 per week begin augustus tot 35.000 in de loop van oktober. Het doel is om te komen tot 63.000 testen per week. Om dit te bereiken, heeft de Brusselse regering beslist vier testdorpen op te richten, verspreid over het grondgebied volgens de vier windstreken, alsook drie centra in de dichtstbevolkte wijken van het gewest.

Voor Brussels minister van Gezondheid Alain Maron “zal de verhoging van de testcapaciteit in Brussel mogelijk worden gemaakt door de schaalvergroting en een betere organisatie van de centra, maar moet dit gepaard gaan met een vermindering van de uit te voeren administratieve procedures, zoals de Nationale Veiligheidsraad deze week heeft meegedeeld. Dit moet toelaten om de wachttijd voor de burgers te verkorten, maar ook om de eerstelijnsactoren, die al maanden onder zeer grote druk staan, te ontlasten. ”

De optimale samenwerking met de gemeenten Etterbeek en Vorst van de burgemeesters Vincent De Wolf en Stéphane Roberti maakte de opening van de eerste twee testdorpen mogelijk.

Vanaf 2 oktober wordt het testdorp OOST of ‘Merode’ ingericht in Etterbeek, voor het Jubelpark, ter hoogte van de metrohalte Merode. Over de locatie is overleg gepleegd tussen de gemeente, de politie, de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Mediportal. Dit testdorp voor voetgangers zal worden gecoördineerd door de Cliniques universitaires Saint-Luc. Volledig operationeel zal het 1.200 testen per dag kunnen verwerken. Open van maandag tot zaterdag van 8 tot 16 uur.

Vincent De Wolf, burgemeester van Etterbeek: “Om de gewestelijke testcapaciteit te verhogen, had ik in juli al de wens geuit om een centrum in Etterbeek op te richten. In deze context heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie contact met ons opgenomen om een locatie te vinden waar dagelijks meer dan 1000 personen zich kunnen laten testen. We hebben intern alle noodzakelijke menselijke en materiële middelen ingezet om het project te concretiseren en we zullen alle kosten verbonden aan deze faciliteit, d.w.z. bijna 700.000 euro, voorschieten. De politie van de zone Montgomery is ook bij het reflectieproces betrokken om ervoor te zorgen dat de veiligheidsaspecten worden gegarandeerd en op de site zullen gemeenschapswachten worden gedetacheerd”.

Het testdorp ZUID of ‘Albert’ zal openen op maandag 5 oktober aan de Jupiterlaan 201, op de hoek van de Alsembergsesteenweg en de Jupiterlaan in Vorst, op een boogscheut afstand van het Albert-plein. Het zal zes rijen voetgangers tegelijkertijd kunnen testen en daarmee een capaciteit van 1.440testen per dag halen. Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 17 uur.

Het testdorp NOORD zal worden ingericht op de parking van TelExpo op de Heizel, langs de Romeinsesteenweg. Deze drive-in zal tot zes rijen voertuigen tegelijkertijd kunnen verwerken. Voor dit dorp is het UMC Sint-Pieter aangewezen als referentieziekenhuis. Het zal een capaciteit hebben van 1.680 testen per dag.

Het testdorp WEST zal in de gemeente Anderlecht gelegen zijn. De exacte locatie moet nog worden bevestigd. Met 1.440 testen per dag zou het een testcapaciteit moeten hebben die vergelijkbaar is met die van de andere dorpen.

Naast deze dorpen zullen kleinere antennes worden opgezet. De antenne van de Kliniek Sint-Jan op de Pachecolaan heeft de deuren geopend op 21 september en kan 1.200 testen per dag uitvoeren. Het UVC Brugmann zal een antenne openen in de Van Ooststraat 52 in Schaarbeek (960 testen per dag) en binnenkort komt er ook een testcentrum in Molenbeek (naar verwachting 840 testen per dag).

Om een afspraak te maken bij een van de testcentra: https://brussels.testcovid.be/

Om de Brusselaars aan te moedigen de strijd tegen het coronavirus voort te zetten, lanceert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een uitgebreide communicatiecampagne. Het doel is om een grote ‘DANK U’ te zeggen tegen burgers, werknemers, werkgevers, ouders, jongeren en ouderen, voor de immense inspanningen die zij sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben geleverd. Bedankt voor de individuele en collectieve inzet om het coronavirus onder controle te houden.

 

Meer info?
Nicholas Elles
Woordvoerder van Alain Maron

0470 93 67 39