Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft via Barbara Trachte, de bevoegde staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, aan de vzw Confluences, de onderzoek-st-ers van de ICHEC-hogeschool en de econoom Kate Raworth, die de Donuteconomie heeft ontwikkeld, de opdracht toevertrouwd om dit befaamd model op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn bevolking toe te passen. Het Brussels Donut-project wordt een gezamenlijk initiatief van alle deelnemers met het oog op de ontwikkeling van analysetools en actiehandleidingen om Brussel het pad van de economische transitie te laten bewandelen. Deze instrumenten zullen onder meer de kenmerken van de beleidslijnen en acties van de regering bepalen om een ontwikkeling die mens en planeet respecteert te waarborgen.

De huidige systeemcrisissen tonen aan dat de economische transitie noodzakelijk is. Deze transitie behoort trouwens tot de belangrijkste speerpunten van de Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die zich onder meer als doel gesteld heeft om tegen 2030 alle economische steunmaatregelen toe te spitsen op economische activiteiten die de transitie ondersteunen. Deze ambitieuze doelstelling zal mede dankzij de Brussels Donut vastgelegd worden.

De Donuttheorie van Kate Raworth (Universiteit van Oxford), die voortspruit uit een reflectie die meer dan tien jaar geleden werd aangevat en een boek dat in 2017 werd uitgebracht, biedt een alternatief voor de klassieke economische indicatoren, zoals het BBP. Er wordt voorgesteld maatschappelijke rechtvaardigheid en milieu-uitdagingen hand in hand te laten gaan om de economie een koers te laten varen die leidt tot een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Schematisch voorgesteld, staat de buitenring van de Donut voor de ecologische grenzen die we niet mogen overschrijden (klimaatverandering, luchtvervuiling, enz.) terwijl de binnenste ring staat voor de sociale fundamenten (voeding, gezondheidszorg, onderwijs, enz.) waar we niet onder mogen gaan om te voorkomen dat de basisbehoeften van de bevolking in het gedrang komen. De ruimte tussen de buiten- en binnenste ring van de Donut vertegenwoordigt het gebied waarin de economie als voorspoedig en bloeiend beschouwd wordt met respect voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de planeet.  De vzw Confluences, de onderzoek-st-ers van de ICHEC-hogeschool en de teams van Kate Raworth zullen precies deze theorie op Brussel toepassen in het kader van een participatief proces.

Het Brussels Donut-proces is voorzien tot de volgende lente en zal bestaan uit verschillende acties die door middel van workshops zowel burgers, verenigingen als de Brusselse administraties zullen betrekken bij:

  • de opmaak, in samenspraak met alle Brusselaars, van een overzicht van de sleuteluitdagingen voor ons gewest dat zowel de sterktes en zwaktes belicht en de vooruitzichten voor een duurzame toekomst schetst;
  • de uitwerking van een analyse- en actiehandleiding voor de administraties en alle actoren van het gewest zodat zij hun beslissingen kunnen onderwerpen aan de Donut-principes en zich ervan kunnen vergewissen dat hun initiatief  bijdraagt tot de transitie;
  • de oprichting van een gemeenschap en een netwerk van actoren die de Donut-strategie onderschrijven. Deze gemeenschap zal ervoor zorgen dat de principes van het Donut-model en van de transitie blijven voortbestaan, zich ontwikkelen en verder doorsijpelen zodat ze als een ‘culturele olievlek’ uitdijen.

Voor wie interesse heeft in de Brussels Donut-dynamiek en wenst deel te nemen aan de verschillende workshops om bij te dragen tot dit project, is er de website www.donut.brussels.

 “We vangen met veel enthousiasme deze samenwerking met de teams van Kate Raworth aan. De Donut is een fantastisch pedagogisch instrument dat zoveel mogelijk mensen moet helpen de ecologische grenzen van onze planeet en de sociale fundamenten voor een voorspoedig en evenwichtig leven te begrijpen. Door het Donutmodel op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te passen, zullen we ook de juiste economische instrumenten kunnen uitwerken om de transitie waartoe de regering zich heeft verbonden, vorm te geven en te versnellen”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, uit.

“Aangezien het de allereerste keer is dat de burgers in het volledige proces betrokken worden, speelt het Brussels gewest volgens mij een pioniersrol in het kader van de uitwerking van zijn Donut.  Zo zullen de impactanalyse van het leven van de Brusselaars op het leefmilieu en het onderzoek naar hun levensomstandigheden mede op basis van hun levenservaringen uitgevoerd worden. Deze opdracht wordt door en voor hen vervuld. Ik ben verheugd dat op deze manier alle Brusselaars de instrumenten van de Donut Economics-theorie in handen krijgen en een inspiratiebron worden voor andere burgers wereldwijd.”, voegt econoom Kate Raworth toe.