Skip to main content

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingestemd met het principe van de verduurzaming van het begeleidingscentrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap, Coopcity, via gewestelijke financiering, van 2022 tot 2026.

Coopcity, dat in 2016 werd opgericht, ontving tot nu toe EFRO-financiering voor de periode 2016-2021. Aangezien deze financiering ten einde loopt, heeft de Brusselse regering beslist zich ertoe te verbinden Coopcity ook na de EFRO-programmering financieel te steunen. 

Deze verduurzaming wordt gerechtvaardigd door het feit dat Coopcity het enige begeleidingscentrum is voor sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brusselse gewest en dat de Brusselse regering dit type ondernemerschap wil ontwikkelen om er een economisch groeimodel van te maken in het Brusselse gewest.

Gezien de troeven van het Coopcity-project en de zeer goede resultaten die tussen 2016 en 2020 zijn behaald, is deze verduurzaming volkomen logisch om het door het begeleidingscentrum verrichte werk te benuttigen en om het aantal sociale en democratische ondernemingen op het Brusselse grondgebied nog te verhogen. Deze verduurzaming zal de vorm aannemen van een overeenkomst die Coopcity met het Gewest zal verbinden rond ambitieuze doelstellingen. 

Ter herinnering: Coopcity werd opgericht op het initiatief van zeven sleutelpartners van het ecosysteem van ondernemerschap en innovatie (Start Lab Ichec, JobYourself, SAW-B, Febecoop, hub.brussels, Solvay en Innoviris), met het doel om een andere visie op de economie uit te dragen: socialer, solidairder en coöperatiever om van Brussel een stad te maken waar ondernemingen tegemoetkomen aan de behoeften van de gemeenschap en waar participatieve ondernemingsdemocratie wordt aangemoedigd.

De opdracht vertaalt zich in ondersteuning van Brusselse sociale ondernemers door middel van begeleidingsprogramma’s die zijn aangepast aan hun behoeften en aan de voortgang van hun project. Sinds 2016 zijn dankzij Coopcity 136 projecten begeleid (waaronder 26 op dit moment), 42 ondernemingen opgericht (voornamelijk in de vorm van vzw’s of coöperatieven) en 77 banen gecreëerd. Daarnaast waren meer dan 3.000 personen aanwezig tijdens de verschillende georganiseerde evenementen die het sociaal en democratisch ondernemerschap in de kijker zetten.

Tot de recent opgerichte ondernemingen behoren Casa Legal, het eerste sociaal-juridische huis dat door advocates is opgericht, en CoopIteasy, een coöperatieve van informatici die hun beroep opnieuw uitvinden en samenwerking als economische vector gebruiken.

“De Brusselse regering, die in het kader van haar economische strategie inzet op de sociale en democratische transitie, vond het heel belangrijk om de financiering en het voortbestaan van Coopcity op lange termijn te verzekeren. Door Coopcity te steunen, stimuleren wij de bevordering van andere economische modellen, waarbij het sociale doel en het milieudoel, in een coöperatieve dynamiek, op één lijn staan met de economische levensvatbaarheid”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.

Meer info? Nicolas Roelens: 0485 89 83 95