Skip to main content

Brussel heeft een ondersteuningssysteem van fotovoltaïsche energie door middel van groenestroomcertificaten opgezet. Dat systeem maakt een rendement op de investering in 7 jaar mogelijk. Deze richttijd van 7 jaar garandeert een aantrekkelijke en evenwichtige ondersteuning, maar vereist een jaarlijkse aanpassing, met name in functie van de evolutie van de kostprijs van hernieuwbare energie.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van regulator Brugel zou op 1 juni van dit jaar een aanpassing van kracht moeten worden. Door de COVID-19-crisis is de fotovoltaïsche markt momenteel echter vrijwel stilgevallen. De volgende niet-uitputtende lijst vermeldt de gevolgen van de crisis voor de fotovoltaïsche sector:

  1. Opschorting, door Sibelga, van de plaatsing van A+/A-meters en ontkoppelingsrelais
  2. Vermindering van het aantal personeelsleden op de werven, met als gevolg vertragingen of zelfs onderbrekingen, met name voor werken bij particulieren
  3. Uitstel van de elektrische keuringen voor de conformiteitsverklaring met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (RGIE), waarin de toekenningsvoorwaarden van een installatie zijn vastgelegd
  4. Onmogelijkheid om bepaalde installaties te bezoeken (rusthuizen, verenigingen van mede-eigenaars die geen toegang meer verlenen, enz.)
  5. Moeilijkheden bij de levering van bepaalde materialen

In deze uitzonderlijke omstandigheden lopen toekomstige houders van residentiële installaties of bedrijfsinstallaties, installateurs, projectdragers en derde-investeerders het risico dat hun installaties in bedrijf worden gesteld en worden gecertificeerd na 1 juni, terwijl zij hun aankoopbeslissing en hun bedrijfsplan hadden gebaseerd op de momenteel geldende toekenningsgraad van groenestroomcertificaten. Deze installateurs, projectdragers en derde-investeerders lopen dus financiële risico’s die aanzienlijk of kritiek kunnen zijn voor het voortbestaan van hun onderneming.

Daarom heeft de Brusselse regering op initiatief van de minister van Energie besloten de huidige steunregeling voor fotovoltaïsche energie te behouden tot 1 januari 2021. Op die datum zal de nieuwe regeling in werking treden op basis van de waarden die Brugel op 1 september 2020 zal meedelen.

Voor Alain Maron: “In de context van de gezondheids- en economische crisis die wij momenteel meemaken, wil ik maximale steun kunnen geven aan al diegenen die kiezen voor hernieuwbare energie. Meer dan ooit tevoren, en de crisis bewijst het ons, moeten we de energetische en economische transitie versnellen om onze samenlevingen autonomer, veerkrachtiger en dus minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken.”

Meer info?
Pascal Devos
0478/34.23.77