Skip to main content

In 2020 lanceerde de Brusselse regering op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, RENOLUTION, een uitgebreide strategie voor de duurzame renovatie van Brusselse gebouwen. Samen met het verkeer is de bouwsector immers de grootste uitstoter van broeikasgassen in het Brussels Gewest. Die sector is ook een van de voornaamste verantwoordelijken voor de luchtvervuiling. Om de klimaatverandering te bestrijden, onze facturen te verlagen en een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen, moeten we ervoor zorgen dat het gewest minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen door onze gebouwen massaal te isoleren en hernieuwbare energie te ontwikkelen. Dat is de doelstelling van RENOLUTION en een van de instrumenten ervan dat in 2021 werd gelanceerd: RENOLAB, een laboratorium voor duurzame renovatieprojecten op schaal van het Brussels Gewest. Dat laboratorium voor renovatie wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en richt zich tot alle Brusselaars die op een andere manier willen renoveren om Brussel energiezuiniger te maken. En ze zijn met veel: de eerste 57 laureaten kregen op dinsdag 25 april in aanwezigheid van minister Alain Maron een premie toegekend. Er waren ook meer dan 300 personen aanwezig op de infosessies voor de volgende projectoproep.

Tijdens de prijsuitreiking heeft de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, het volgende gezegd: “Jullie projecten laten zien dat het mogelijk is om meer en beter te renoveren, dat wil zeggen op een duurzame en circulaire manier om onze gebouwen energiezuiniger en aangenamer om in te wonen te maken. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en de diversiteit van de winnende projecten. Brussel zit duidelijk vol ideeën voor renovatie. En RENOLAB is er om al deze innovatieve ideeën te testen alvorens ze op grote schaal te verwezenlijken via de Alliantie RENOLUTION. Dankzij het dynamisme en de creativiteit van RENOLAB kunnen we samen de energietransitie van de Brusselse gebouwen versnellen ten voordele van het klimaat, ons comfort en onze portemonnee.”

Van de 90 ingediende kandidaturen werden dus 57 voorbeeldige projecten geselecteerd:

  • 47 RENOLAB.B-projecten, ofwel 162.000 m² dat zal worden gerenoveerd op een circulaire en duurzame manier om tot een hoge energieprestatie te komen. De projecten zijn divers: van een beschermd rijhuis in de Beenhouwersstraat tot de transformatie van het Muntcentrum;
  • 10 RENOLAB.ID-projecten, waarvan het doel is om innovatieve ideeën te testen (die technische, financieel, juridisch, administratief, enz. zijn) om de drempels voor renovatie weg te nemen en de oplossingen op grote schaal toe te passen.

De laureaten worden bij de uitvoering van hun project op technisch en financieel vlak aanzienlijk ondersteund. Het budget van RENOLAB bedraagt meer dan 12 miljoen euro voor de jaren 2022 en 2023. Dankzij de feedback over de gezamenlijk uitgevoerde projecten kunnen de overheden en de partners van de Alliantie RENOLUTION doeltreffende maatregelen nemen om de renovatie van de Brusselse gebouwen te versnellen. Het potentieel voor grootschalige uitrol is bovendien een van de criteria om in aanmerking te komen voor RENOLAB.ID. RENOLAB vervult dus ten volle zijn rol als laboratorium, als drijvende kracht achter ideeën voor de versnelling van de RENOLUTION.

De kandidaturen voor de volgende editie van RENOLAB moeten voor RENOLAB.B tegen 15 mei worden ingediend en voor RENOLAB.ID tegen 28 mei.

Enkele projecten:

  • Financité: de ontwikkeling van een participatieve burgerfinancieringsformule die de actoren van de solidaire financiering mobiliseert en die getest is op het vastgoedpark van de ULB;
  • FIX2050: de ontwikkeling van een gestandaardiseerd renovatieplan voor scholen dat bestaat uit vijf stappen en de begeleiding van het team dat instaat voor het energiebeheer binnen scholen;
  • Bara: de renovatie van een gebouwencomplex van meer dan 3.000 m² tot 27 woningen met een onthaal- en vormingsruimte op het gelijkvloers. Naast de ambitieuze doelstellingen op het vlak van circulariteit heeft het project ook een sociale doelstelling met de betrokkenheid van de vzw Spullenhulp bij het beheer van de site. Die maakt het mogelijk om betaalbare woningen en sociale begeleiding te bieden aan de bewoners van het project en aan de inwoners van de wijk;
  • Beenhouwersstraat: de grondige renovatie van dit beschermde gebouw van 400 m² toont aan dat het mogelijk is om erfgoed en een hoge energieprestatie te combineren. Er werd in situ en ex situ ook voorkeur gegeven aan het hergebruik van materialen;
  • OXY: de verbouwing van de voormalige administratieve site van de Stad Brussel, Muntplein (71.000 m²) tot een hotel met 316 kamers, 120 appartementen, kantoorruimten en een collectieve voorziening op basis van een koolstofvrij energieconcept, zowel wat het gebruik als wat de gebruikte materialen en technieken betreft. Het gaat om het behoud van meer dan 80% van de elementen van het gebouw, de recyclage van 90% van het afbraakafval, de integratie van hergebruikte elementen in het project en de installatie van een koolstofneutraal verwarmings- en klimaatregelingssysteem;
  • Renov-Roue-Rad: een proefproject voor groepsrenovatie van verschillende woningen van privé-eigenaars in de tuinwijk Het Rad;
  • ISOL’ution: de ontwikkeling van de keten van gerecycleerd isolatiemateriaal door de recyclage en het hergebruik van isolatiemateriaal op schaal van de particulier concreet in de praktijk te testen in tien woningen.