Skip to main content

Met de steun van het Brusselse Gewest zet de gemeente Sint-Gillis zich in om hernieuwbare energie toegankelijk te maken voor al haar inwoners. Dankzij het delen van energie profiteren alle bewoners van het SunSud-gebouw voor sociale huisvesting van groene, goedkope elektriciteit die door gedeelde zonnepanelen wordt geproduceerd. Het pilootproject viert haar 1-jarig bestaan, net als het wettelijke kader dat het nu mogelijk maakt om energie delen uit te rollen in het hele Brusselse Gewest.

Eind 2020 werden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van een sociale wooneenheid in de Vlogaertstraat in Sint-Gillis. De huurders van het gebouw bepaalden vervolgens de regels voor het delen van energie in Brussel, met de steun van Energie Commune, City Mine(d) en Leefmilieu Brussel. En sinds begin 2022, na groen licht van regulator Brugel, genieten de bewoners van hernieuwbare, lokale en goedkopere elektriciteit. Door het energiedelen tussen de bewoners is er een aanzienlijke vermindering van de energiefactuur: de gedeelde groene stroom is maar liefst een derde goedkoper is dan het sociaal tarief.

Het SunSud-project is het geesteskind van Jos Raymenants, Schepen van Energie van de gemeente Sint-Gillis, heeft de steun van de Minister van Energie, Alain Maron, en is het resultaat van de samenwerking tussen Foyer du Sud, Energie Commune en City Mine(d), met de steun van Leefmilieu Brussel.

Een positieve eerste verjaardag

Een jaar na de lancering van het project vertellen de cijfers in een notendop:

  • dat de besparing van de energiegemeenschap gelijkstaat aan het verbruik van 15 huishoudens
  • de gedeelde groene stroom onder het sociaal tarief is gebleven, waardoor de deelnemers beschermd zijn tegen de gevolgen van de energiecrisis
  • en dat het project extra dialoog en solidariteit op gang brengt tussen de bewoners van de sociale woningen

Daarom gaat de gemeente Sint-Gillis dit pilootproject herhalen: de eerste concessie voor zonnepanelen op 6 openbare gebouwen is goedgekeurd en 12 andere gebouwen zijn beschikbaar gesteld voor een concessie die nog moet worden toegekend. Op die manier krijgen buurtbewoners de kans om lid te worden van een Brusselse energiecoöperatie zoals Energiris en om te investeren in de productie van groene stroom.

Naast het SunSud-project stelt de gemeente Sint-Gillis ook de daken van gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor de installatie van zonnepanelen. Dankzij de investeerders in de coöperatie worden binnenkort zo’n 18-tal daken zijn uitgerust met zonnepanelen.

De regio maakt het gemakkelijker voor bewoners om energie te delen

Sinds maart 2022 kent de Brusselse wetgeving over de organisatie van de elektriciteitsmarkt een nieuw recht toe: het delen van energie.

Sindsdien zijn er 23 initiatieven voor energiedelen gelanceerd en heeft de facilitator “Energiedeling en gemeenschappen” van Leefmilieu Brussel meer dan 830 ondersteunende diensten verleend aan Brusselaars die een project voor energiedelen willen opstarten, ongeacht het stadium van hun project (technisch, administratief, juridisch, enz.). Het is een groot succes en toont de interesse van burgers die kunnen profiteren van groene energie zonder zelf zonnepanelen te moeten installeren.

Energie delen is duidelijk één van de oplossingen voor de klimaat én sociale uitdagingen waar Brussel en zijn inwoners voor staan. Veranderingen in de gasprijs op de internationale markten en klimaatverandering hebben aangetoond hoe cruciaal en strategisch het is om af te stappen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Schepen van Energie Jos Raymenants is blij met deze stappen in de richting van meer groene energie in Sint-Gillis:

Als schepen van energie ben ik er trots op dat we in samenwerking met coöperatieve derde investeerders zoals Energiris een 18-tal daken kunnen uitrusten met zonnepanelen. Dit doet niet alleen het groene stroomverbruik sterk stijgen voor de gebruikers van onze gebouwen, maar geeft onze inwoners ook de kans om rechtstreeks bij te dragen aan de groene energietransitie in Sint-Gillis.”

Voor de minister van Energie, Alain Maron: “Zoals we tijdens de crisis hebben gezien, heeft het delen van energie het mogelijk gemaakt om de deelnemers een tariefschild te bieden. Het delen van energie is een middel om alle consumenten weerbaar te maken tegen sterk schommelende prijzen. De eerste projecten hebben aangetoond dat het delen van energie helpt om dynamieken te creëren tussen de deelnemers en om lokale projecten op te zetten met burgers en private en publieke spelers. Deze activiteiten maken niet alleen de ontwikkeling van hernieuwbare energie mogelijk: ze spelen ook een essentiële rol in de democratisering van de energiemarkten, door de groeiende betrokkenheid van burgers en lokale spelers bij de energietransitie. We doen er alles aan om de oprichting van energiegemeenschappen in het hele Brusselse Gewest te versnellen.”

Tot slot voor Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie: “Groene energie is goed voor de portemonnee en goed voor de planeet. Groene energie is ook sociaal. Dat bewijzen ze hier in Sint-Gillis opnieuw.  Zonnepanelen leveren er groene, goedkope elektriciteit, ook aan inwoners die zich geen eigen panelen kunnen veroorloven.  Want dankzij het project SunSud worden overschotten aan zonne-energie gedeeld met sociale huurders. Zij betalen nu structureel minder dan het allergoedkoopste tarief op de markt. Sint-Gillis toont welke toekomst de energietransitie brengt: die van goedkope, groene en sociale energie.”