Skip to main content

Brussel versnelt de economische transitie met ‘Shifting Economy’.

Brussel heeft voor de eerste keer een echte economische strategie: Shifting Economy. In de strategie worden de economische doelstellingen afgestemd op de klimaat- en sociale doelstellingen. Al de economische instrumenten waarover het Gewest beschikt (financieringen, leningen, huisvesting, begeleiding, onderzoek,…) zijn geheroriënteerd op de transitie. De ondernemingen worden nu werkelijk ondersteund, zodat ze kunnen deelnemen aan de transitie.

Deze strategie zal bijdragen tot een groenere en rechtvaardigere Brusselse economie.

Begeleiding voor ondernemingen

We hebben de toegangsporten tot ondernemerschap binnen de transitie uitgebreid en vermenigvuldigd.

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, beter gekend als hub.brussels, is vervangen door het Brussels Agentschap voor de Ontwikkeling van het Ondernemerschap.

Hub gaat de ondernemingen en ondernemers voortaan begeleiden bij de economische transitie.

We bevorderen de toegang tot het ondernemerschap.

De toegang tot het beroep in het Brussels Gewest werd vereenvoudigd: basiskennis bedrijfsbeheer zal vanaf 2024 geen vereiste meer vormen om toegang te krijgen tot het statuut van zelfstandige. Het is een administratieve vereenvoudigingsmaatregel, maar ook een maatregel die erop gericht is een einde te maken aan aanzienlijke discriminatie en die meer personen in staat zal stellen om zich te emanciperen via een ondernemersproject. Daarnaast investeren we in de begeleiding van de eerste lijn.

We zorgen voor een betere begeleiding van vrouwen en personen met diverse achtergronden bij het ondernemerschap.

We hebben de toegang tot het ondernemerschap vergemakkelijkt voor alle soorten publiek, waaronder en in het bijzonder vrouwen en personen met diverse achtergronden. Er zijn steeds meer vrouwelijke zelfstandigen (30% van de Brusselse zelfstandigen) en we willen die beweging aanmoedigen via een traject van opleidingen en ondersteuning (individuele coaching, begeleiding bij het opstellen van een businessplan, steun van een mentor, …).

We ondersteunen de coöperaties, ondernemingen waarin de mens centraal wordt gesteld.

We hebben de Brusselse ondernemingen bewust gemaakt van het coöperatieve model, waarbij de mens centraal staat in het besluitvormingsproces. En om dat model te versterken, ondersteunen we de uitrol van het coöperatieve model in ondernemingen door de financieringsmiddelen van het fonds CoopUs te verdrievoudigen. Dat fonds is specifiek gericht op de coöperaties. Ook hebben we ervoor gezorgd dat COOPCITY, de eerste begeleidingsinstantie die is gewijd aan de sociale economie, kan worden verankerd.

Financiering voor ondernemingen

We geven Brussel een echte strategie voor duurzame overheidsinvesteringen.

Ondernemingen hebben regelmatig nood aan financiering. In het kader van de economische transitie hebben we dus de capaciteit van de leningen tegen voordelige tarieven verhoogd via de Brusselse invest, finance&invest.brussels. Het is het eerste publieke impactfonds in België dat zijn kapitaal heeft verdrievoudigd (van 80 miljoen naar meer dan 210 miljoen euro), waarbij er met name is gezorgd voor een duurzame investeringsstrategie.

We versnellen de energietransitie van ondernemingen.

We hebben de energietransitie van ondernemingen versneld: de Energy&Reno-lening, begeleiding via het EnergiePack, de oprichting van het Transitiefonds voor grote ondernemingen, de investeringspremies. In dat verband begeleiden we de ondernemingen bij hun transitie. Met financiële steun van het Gewest kan een bakker zijn oude oven die veel energie verbruikt en veel CO2 uitstoot vervangen door een schonere oven die minder energie verbruikt. Als een restaurant dubbele of driedubbele beglazing wil plaatsen of zijn dak en muren wil isoleren, kent het Gewest leningen toe aan 2% (tot 150.000 euro) en biedt het daarbij begeleiding. Als datzelfde restaurant ledverlichting wil installeren, kan het rekenen op premies.

We maken van Brussel een duurzame en circulaire productieve stad.

We stimuleren de vestiging van ondernemingen in Brussel door financiële stimulansen in te voeren voor ondernemingen in transitie en door het aantal kmo-parken te verdubbelen (van 5 tot 10) om de stedelijke productie en ambachtslui te huisvesten. Via de projectoproep BeCircular hebben we sinds 2019 141 projecten ondersteund waarbij innovatieve, lokale en circulaire economische activiteiten worden ontwikkeld, dat wil zeggen activiteiten waarbij zo veel mogelijk hulpbronnen worden gebruikt om de afvalproductie en de milieu-impact ervan te verminderen.

We rekenen op de culturele en creatieve sector om zijn aantrekkelijkheid te vergroten.

We hebben van de culturele en creatieve sector een prioritaire sector gemaakt (4% van het bbp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer dan 100.000 banen = 15%), met name via financiering door het opzetten van een projectoproep en begeleiding via de oprichting van een platform. Sinds 2021 konden 40 ondernemingen die actief zijn op het gebied van mode, design, architectuur, audiovisuele productie, enz. rekenen op een financiering tot wel 30.000 euro om hun innovatief project te ontwikkelen.

We mobiliseren het burgerspaargeld om de reële economie in Brussel te steunen.

We hebben de Proxi-lening gecreëerd om de burgers in staat te stellen hun spaargeld te investeren in onze reële economie, in de buurtwinkels. Familie, buren of vrienden kunnen sindsdien het project van een naaste, een kennis of een onbekende van wie het project hen aanspreekt, financieren via de Proxi-lening. De persoon die leent, geniet een belastingkrediet van 4% en kan rekenen op een gemiddelde opbrengst van 1,5%. De begunstigden genieten een zeer lage rentevoet.

Daarnaast hebben we een belastingkrediet ingevoerd voor de Brusselaars die aandelen verwerven in een coöperatie die is gespecialiseerd in de toekenning van professionele kredieten aan ondernemingen met een maatschappelijke meerwaarde, zoals Crédal, F’in Common en Hefboom. Zo organiseren we de financiering van projecten met een maatschappelijke meerwaarde in de korte keten.

We vergemakkelijken de toegang tot bankleningen.

De Brusselse ondernemingen en zelfstandigen kunnen voortaan eenvoudiger en sneller terecht bij een bank voor een lening, aangezien we de toegang ertoe hebben vergemakkelijkt door de gewestelijke waarborgen te automatiseren. Dat heeft de tijd om een banklening te krijgen drastisch verkort (van enkele maanden tot twee weken).

We investeert in koolstofarm transport van ondernemingen.

We ondersteunen een koolstofarme stadslogistiek via steunmaatregelen voor ondernemingen. Zo is er de Cairgo Bike-premie voor de aankoop van een bakfiets ter vervanging van een bestelwagen.

Onderzoek en innovatie

We investeren in innovatie om de transitie te versnellen.

We hebben de investering in OOI toegespitst op vijf voor Brussel belangrijke innovatiedomeinen. Het gaat om een massale investering (56.000.000 euro) via de aanname van een nieuw Gewestelijk Innovatieplan. De prioritaire sectoren: gezondheid, gepersonaliseerde zorg, bouw, optimalisering van onze hulpbronnen en inclusiviteit ten dienste van de burgers, met een excellentiepool op het gebied van sociale innovatie die zorgt voor een samenwerking tussen de burgers, verenigingen, universiteiten, enz.

We ontwikkelen artificiële intelligentie ten dienste van de transitie.

Brussel heeft de eerste excellentiepool op het gebied van artificiële intelligentie opgericht die ten dienste staat van de Brusselse ondernemingen, hun digitale transitie en de transformatie van hun bedrijfsmodellen naar voorbeeldigheid op milieuvlak: sustAIn.brussels. Die pool vormt een aanvulling op het FARI-instituut door artificiële intelligentie ten dienste van het algemeen belang te ontwikkelen.

Hulp bij crises

We hebben gezorgd voor een vangnet tijdens crises.

Tijdens de lange covidcrisis stonden we dicht bij de zelfstandigen en ondernemers. Brussel heeft zijn economisch weefsel ondersteund en beschermd via de invoering van verschillende steunmaatregelen voor ondernemers: rechtstreekse premies, leningen, begeleiding, bemiddeling, …

Door de explosie van de energiekosten hebben de Brusselse ondernemingen grote moeilijkheden ondervonden. Om hen erbovenop te helpen, heeft Brussel een deel van hun energiekosten voor zijn rekening genomen.

Enkele cijfers: er werd 400 miljoen euro aan premies toegekend aan meer dan 50.000 ondernemingen (in de wetenschap dat het gewestelijk budget 5 miljard euro bedraagt). We hebben ook de capaciteit van de leningen van het Gewest tegen voordelige tarieven aanzienlijk verhoogd (45 miljoen euro voor maatregelen op korte, middellange en lange termijn). Wat de energiefacturen betreft, hebben we een speciaal budget van 107 miljoen euro vrijgemaakt voor de Brusselse ondernemingen die erg gevoelig zijn voor de stijging van de energieprijzen, waardoor 30% van de meerkosten van de energiefacturen kan worden gedekt. Maar we helpen ook diegenen die moeilijkheden hebben door in België een unieke samenwerking op te zetten tussen al de actoren die steun bieden aan ondernemingen in moeilijkheden (psychologische steun, bemiddeling bij energieschulden, toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie,…).